NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As gelowige Boerevolk het ons vandag die versekering dat God 'n deel van ons volk nie die knieë voor Baäl laat buig het nie, net soos Hy aan Elia gesê het toe dié gekla het dat die hele volk ten gronde is: dat Hy vir Hom 7 000 man uitgehou het en dat Hy dit in "teenswoordige tyd" weer sal doen – uit suiwer genade, nie uit ons verdienste nie. Daarom mag ons daarop staatmaak!

WÊRELDOORLOG III (2)

TEKENS VAN DIE NADERENDE SLAG VAN ARMAGEDDON

John White

Lees reeks by WÊRELDOORLOG III

DIE FISIESE TEKENS

Ons hoor die afgelope tyd in die nuus van die stryd tussen Rusland en Oekraïne, ook dat 'n Boeing in die Oekraïne afgeskiet is waarin 298 mense gesterf het waarvan die gevolge wêreldwyd onberekenbaar kan wees. Daar is roeringe in Amerika en Japan wat ondubbelsinnig in die rigting van nog 'n wêreldoorlog afstuur. Israel is konstant in oorlog. Dit is dus 'n goeie tyd om weer te besin oor die naderende tekens van Wêreldoorlog III  .JESUS self het gesê dat die mens uiteindelik so 'n laagtepunt sal bereik dat hy in die hande van bose leiers sal verval wat, verdoof en betower deur Satan, hom reguit met die pad na Armageddon sal laat voortmarsjeer. In hierdie reeks word in elke aflewering die verskillende tekens van 'n naderkomende wêreldoorlog bespreek.

'n Geslag of twee gelede, toe ek op vyftienjarige ouderdom my lewe aan Christus begin wy het en vir die eerste keer die dwingende begeerte ondervind het om uit te gaan en persoonlik my geloof met andere te deel, was die eerste mens wat ek genader het 'n welsprekende agnostikus. Hy was 'n militante teenstander van die Bybelse Christendom. Hy het my Bybel uit my hand geruk, dit met geoefende vertoon by 2 Petrus 3:10,11 oopgeslaan en met 'n omgekrulde lip en 'n sardoniese glinstering in sy oë die volgende stukkie gelees: "Die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand". Hy het die Bybel toegeklap, skuinsweg na sy waarderende gehoor geloer en my heeltemal verstom en verneder toe hy sê: "Ou seun, weet jy dan nie dat die enigste vuur oksidasie is nie en dat dit hoegenaamd nie in staat is om daardie soort verwoesting aan te rig nie?  As jy in staat is om vir my vuur te wys wat dit kan doen, roep my weer. Miskien sal ek dan 'gered' word!"

Daar was niks meer wat ek, 'n verslae, stom tienderjarige, kon sê nie. In elk geval niks vir die volgende drie en twintig maande nie. Toe het die mens een verskriklike someroggend wakker geword om te verneem dat die eerste atoombom ontplof het - die mens is tot op die randjie van 'n gevaarlike afgrond gevoer. Nou het skielik, teen die mens se sin, 'n verskriklike "Swaard van Damokles" oor sy hoof gehang. Die wetenskaplike wat aan die hoof van daardie eerste ontstekingspan gestaan het, het uitgeroep: "Ek het pas teruggekom van die poorte van die hel!" Binne dertien jaar sou Nikita Khrushchev spog met sy vyftien megaton-waterstofbom, wat, soos hy beweer het, met ontploffing, hitte kan vrystel twee en 'n half keer so warm soos die kern van die son en met vyf keer soveel verwoestende krag as al die wapentuig saam wat in die Tweede Wereldoorlog gebruik is.

In 'n toekomsblik in die laaste kwart van hierdie eeu, sê die Britse joernalis-historikus, Alistair Cooke: "Ek sal verbaas wees as hierdie planeet oor vyftig jaar nog bestaan...!" Terselfdertyd het Lord Mountbatten in 'n lesing voor 'n groep Noord-Amerikaners gesê: "Die Derde Wêreldoorlog sal gewis met kernwapens beslis word". Hierdie verklarings is deur baie mense beskou as bloot nog twee uitsprake van doemprofete. Maar in April 1976 het die nuus uitgelek dat die Israeli's, toe hulle tydens die Yom Kippur-oorlog in 1973 in 'n hoek gedryf is, inderhaas dertien atoom-bomme gebou en dit na wagtende lugmageenhede vervoer het. Dit het die selftevrede wêreld laat beset hoe naby aan die Derde Wêreldoorlog die mens eintlik is.

Presies hoeveel bewys is daar in die Skrif dat kernwapens moontlik gebruik sal word? Geleerdes het al daarop gewys dat die Griekse woord ouranoi die woord is waarvan ons moderne woord, Liman, afgelei is Hierdie wit, radio-aktiewe metaalelement beskik oor die uraan-isotoop 0235 wat die eienskap het om 'n kettingreaksie aan die gang te hou. Dit is die basis vir kernontploffings, of hulle nou op die oppervlakte van die son of hier op ons eie planeet voorkom.

As 'n mens dus weer daardie woorde van Jesus lees dat met sy terugkeer "die kragte van die hemele (ouranoi) geskud sal word" (1Mattheus 24:29), is dit moontlik om 'n ander vertolking daaraan te gee as die een wat ons 'n geslag gelede sou gebruik het. Word daar miskien na kernontploffings verwys? Miskien. Die moontlikheid word sterker as ons na 2 Petrus 37 blaai en lees dat "die teenswoordige hemele (ouranoi) en die aarde vir die vuur bewaar word". Hieruit kan ons aflei dat dit dieselfde soort vuur sal wees wat die hemele en die aarde sal vernietig. Die opvatting word nog verder versterk deur vers tien waarin ons lees "die elemente sal brand en vergaan".

Onaangename, maar ontstellend toepaslike leesstof kan in ander dele van die Bybel gevind word. In Sagaria, waar soveel profesië gevind word, lees ons:

"Kyk, daar kom 'n dag vir die HERE, dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem!

En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond" (Sagaria 14:1,12).

Mense wat 'n deeglike studie gemaak het van die ontploffings in Nagasaki en Hirosjima in Augustus 1945 het gevind dat dit presies is wat met sommige van die slagoffers gebeur het. In Openbaring 9:16 en verder lees ons van 'n vernietiging dwarsoor die aarde wat die wederkoms van Christus vooraf sal gaan en dat hierin "'n derde van die mensdom gedood is deur drie plae van vuur". Vroeër lees ons dat "'n derde van die bome verbrand is (8:7); "'n derde van die see; 'n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en 'n derde van die skepe het vergaan" (8:8,9). Toe was daar nog 'n ander verskriklike oorlogsvuur: "en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine... en baie mense het gesterwe van die water" (Openbaring 8:10,11).

Ook in Openbaring 16:8,9 lees ons: "En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met 'n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hulle nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie". Dit is dus nie verbasend dat Jesus, in sy verwysing na hierdie verskriklike dinge, sy volgelinge só gewaarsku het: "Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld of tot nou toe nie gewees het nie en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word" (Mattheus 24:21,22). Op die vraag dus of die hele mensdom uitgewis sal word in 'n kernoorlog tussen die supermoondhede of in 'n kern-kettingreaksie, is die antwoord nee. Christus sal tussenbeide tree net voordat dit gebeur.

Maar ons lees wel dat 'n derde van die bevolking van die aarde sal verdwyn in een van hierdie apokaliptiese "brande". Dit is beduidend dat die Vancouver Sun 'n artikel geplaas het wat begin met die woorde: "Noodbeplanners meen dat tot agt miljoen Kanadese kan omkom of beseer word as 'n grootskeepse kern-aanval op Kanada gedoen word". Agt miljoen is 'n derde van die bevolking van Kanada.

Hoe naby is ons fisies op die planeet Aarde aan hierdie soort uitwissing, nie ten opsigte van kernwapens wat nog in die toekoms vervaardig kan word nie, maar ten opsigte van die kernwapens waaroor die mens reeds beskik? Dit is natuurlik so dat hierdie inligting deur die kenners geheim gehou word. Maar ons kan tog uit die beskikbare inligting aflei hoeveel nader ons aan Armageddon is as wat bale mense dink.

Die Harvardse bioloog en Nobelpryswenner, prof. Georg Wald, meen dat daar reeds is die sewentigerjare altesaam genoeg kernwapens en -bomme was om gelyk to staan aan tien ton TNT vir elke man, vrou en kind op aarde. Daar word daagliks minstens ses waterstofkernplofkoppe vervaardig. Die fisikus, Alan Munn, het bereken dat die mens binne twee of drie minute van die aangesig van die aarde gevee kan word. Andrei Sakharov, die Russiese wetenskaplike, het reeds gewaarsku: "Die trek van 'n paar hefbome, die druk van 'n paar knoppies en die aanskakeling van 'n paar skakelaars, sal tot gevolg hê die algehele vernietiging van alle lewe op hierdie planeet". Daar word tans bereken dat een waterstofbom wat met kobalt oortrek is en op 'n strategiese plek ontplof word, helfte van die aarde se bewoners kan uitwis.

Die volledigste verslag oor die destydse sterkte van die Amerikaanse kernarsenaal wat nog vir publieke kennisname beskikbaar gestel is, is opgestel deur skout-admiraal Gene R. la Rocque, van die Amerikaanse Sentrum vir Verdedigingsinligting in Washington. Dit het in 1976 in die New York Times verskyn. Daarin is aangedui dat Amerika oor 30 000 kernwapens beskik: 22 000 taktiese en 8 000 strategiese wapens. Sowat 15 000 hiervan word in Amerika self geberg en is in verskillende stadia van gereedheid vir lansering. Die res sluit 7 000 in wat in Europa in samewerking met NAVO ontplooi is vir aflewering op 2 250 vliegtuie, missiellanseerders en kernkanonne. Amerika hou 1,700 taktiese kernwapens in Suid-Korea en die Fillippynse Eilande en in Amerikaanse installasies op Guam en Midway in die Stifle Oseaan. Op see beskik Amerika oor sowat 7 000 strategiese en taktiese kernwapens. Sowat 284 Amerikaanse skepe en duikbote is in staat om 12 000 taktiese kernwapens in die vorm van bomme, dieptebomme, torpedo's en missiele af to vuur.

Daar is in die sewentigs reeds bereken dat Rusland sy kernwapenvoorraad in een jaar met sewentien persent vermeerder het. Sir Peter Hill-Norton, admiraal van die Britse vloot en voorsitter van NAVO se militêre komitee meen die Russiese kernarsenaal is tans groter as Amerika s'n  en dat hulle die voordeel van geheimhouding het. Die Amerikaanse Gesamentlike Komitee vir Atoomenergie in Washington het onlangs gewaarsku dat die Russe Amerika nou verbygesteek het in die kernwapenwedloop. Hulle is ernstig bekommerd oor die moontlikheid dat die Russe oor die vermoë beskik "om eerste te slaan en dan genoeg wapens oor te hou vir 'n tweede aanval".

Andrei Sakharov het gewaarsku dat dit hierdie "eerste slaan'' is wat so gevaarlik is. Hy het gesê: "Dit is duidelik dat die aanvaller wat eerste onverwags toeslaan, in staat sal wees om met 70 tot 100 persent van sy MIRV-missiele dadelik al die vyand se lanseerbasisse uit to wis en om met sy oorblywende konvensionele missiele alle stede asook militêre, industriële en vervoergeriewe lam to lê, hom sodoende 'n vernietigende hou toe te dien om so die uitslag van die oorlog te bepaal, nog voordat die vyand 'n kans kry om 'n enkele teenaanval te loods. Dit is wat bedoel word met die aanloklikheid van die eerste aanval". Sakharov gaan voort deur daarop te wys dat die een gebied t.o.v. kernmag waar die Russe beslis die Amerikaners voor is, die feit is dat sommige van hulle MIRV-missiele tot agt kernknalkoppe het, terwyl die Amerikaanse ekwivalent maar drie het.

Persoonlik is Sakharov oortuig daarvan dat as die Russe voel die tyd het aangebreek, hulle nie sal aarsel om Amerika uit te wis nie. NAVO het jare gelede reeds verklaar dat die ontstellendste feit aangaande die Russiese militêre strategie is dat dit opgestel is vir aanval eerder as vir verdediging.

Een van die dinge wat president Ford en Henry Kissinger jare gelede tydens hulle besoek aan China vasgestel het, is dat die Chinese feitlik alle wapenarsenale van alle volke kan waarneem en presies weet waar hulle geleë is. In doodeenvoudige taal het hulle erken dat die grootste konsentrasie kernwapens in die Balkan-gebied is. En hulle het drie klein woordjies beklemtoon: "DIT SAL BEWEEG!"

Maar wat vir baie mense nog meer beduidend is, is die felt dat soveel van die kleiner volke in die afgelope aantal jare kernwapens verkry het. Dit word algemeen aangeneem dat Indië jare gelede reeds in staat was om sy eerste atoombom te laat ontplof omdat Kanada aan hom 'n kernreaktor, sogenaamd vir vredesdoeleindes, verskaf het. Die Washington Post het voorspel dat 52 lande binne die volgende vyf jaar kernreaktors sou hê. Hoeveel van hulle gaan hierdie toerusting gebruik om hulle eie atoombomme te maak? Wetenskaplikes stem nie met mekaar hieroor saam nie, maar selfs die mees optimistiese waarnemers is nie bereid om te voorspel dat die meerderheid van hierdie volke hulle toerusting nie gaan gebruik om kernwapens te maak nie.

Op geen ander gebied is daar soveel politieke huigelary as die vraag oor wie kerntoerusting beskik en wie nie. As 'n student van die Massachusetts Institute of Technology binne vyf weke (222 uur) met die hulp van inligting wat in enige goeie biblioteek beskikbaar is 'n atoombom kon bou wat, volgens dr. Jan Prawitz van die Sweedse ministerie van verdediging, sal werk, kan 'n mens jou dit nie voorstel dat gesofistikeerde lande soos Japan, Wes-Duitsland, Swede, Argentinië, Italië of Iran nie in staat sou wees om kernwapens te maak as hulle meen dat dit in eie belang is nie. Die verdedigingsdepartemente van volke wat nog nie kernwapens openlik getoets het nie, sal oor en oor die versekering gee dat hulle nie kernwapens het nie. Wat hulle werklik bedoel, is dat hulle nog nie 'n kernwapen afgevuur het nie, hoewel al die onderdele gereed lê om op kort kennisgewing saamgevoeg te word. Israel is hier 'n goeie voorbeeld. Toe die Israeli's in 1973 gevoel het hulle behoort atoombomme te gebruik, of minstens te dreig om hulle te gebruik, kon hulle daardie dertien bomme binne enkele ure saamstel en op vliegtuie laai, gereed om gebruik te word. Volgens Associated Press het Amerika Israel voorsien van Pershing-missiele wat in staat is om kernplofkoppe te dra. Doelwitte soos Kaïro, die Aswan-dam en bykans elke gesogte teiken in Sirië en Jordanië sou binne trefafstand wees. Die Internasionale Instituut vir Strategiese Studies in Londen het voor die sewentigs reeds bekend gemaak dat Israel nou "draers vir kernplofkoppe" het.

Dit was natuurlik die gevolg daarvan dat Rusland aan Egipte, Jordanië en veral Libië gesofistikeerde wapentuig verskaf het. Die Arabiere beskik vir praktiese doeleindes oor die oliemonopolie en dit stel hulle in staat om kernwapens by die ontwikkelde lande van die wêreld te koop of om selfs sulke wapens af te pers. President Quadhafi van Libië het toendertyd gesê: "Die atoom sal binnekort vir niernand meer 'n geheim wees nie. 'n Paar jaar gelede kon ons nie eers 'n eskader vegvliegtuie koop nie. Môre sal ons in staat wees om 'n atoombom en al die nodige toebehore en onderdele te koop. Die kernmonopolie sal binnekort verbreek wees". Die Russiese nuusagentskap, Tass, het al verwys na "Sowjet-Libiese samewerking in die gebruik van atoomenergie".

Dan is daar nog die vraagstuk van oormatige atoomafval wat weens die vreedsame gebruik van kernkrag dwarsoor die wêreld ophoop. Die Kommissie vir Atoomenergie het jare gelede verklaar dat die hoeveelheid atoomafval teen 1980 genoeg sou wees vir die vervaardiging van 4 000 bomme en teen die jaar 2000 sou dit genoeg wees om 250 000 bormme mee te maak. Ons het reeds daarop gewys dat 52 lande binne vyf jaar soortgelyke afvalvoorrade in kleiner hoeveelhede gaan begin opgaar.

Die gevaar van die totale uitwissing van die hele mensdom met kernwapens is vandag so groot dat Time gewaarsku het dit sal weinig meer as 'n "toevalligheid of 'n klein wanberekening" verg om 'n einde aan alles te maak. Toe die kernbomwerper, die FB-I II, op Kersdag 1975 in Maine neergestort het, is die mensdom daaraan herinner hoe gevaarlik naby die afgrond van totale uitwissing die mens is — as hy op menslike oordeel vir sy voortbestaan sou moes vertrou.

Ten slotte moet daarop gewys word dat daar ander wapens voorberei en beskikbaar is waarmee die mens homself kan vernietig. Die laserstraal is 'n voorbeeld hiervan. Hierdie straal kan enigiets op die oppervlakte binne 'n afstand van sowat 150 kilometer laat smelt. In die hersiene uitgawe (1976) van die gesaghebbende bron oor wapentuig, Jane's Weapons Systems, skryf die redakteur Ronald Pretty in die voorwoord, wat dwarsoor die wêreld aangehaal word, hy voel die Russe en Amerikaners is gewikkel in 'n verwoede wedloop om die "straal van die dood" te vervolmaak. Hy vertolk die Russe se moontlike  tegemoetkomendheid by die samesprekings oor die "beperking van strategiese wapens as die gevolg van selfvertroue omdat hulle hierdie wapen nie meer net in 'n beplanningstadium het nie, maar dat hulle inderdaad reeds besig is om dit te bou. "Agter die versigtige verwysings na hoë-energie lasernavorsing en -ontwikkeling in publikasies van die Amerikaanse departement van verdediging, en die Russiese stilswye oor die onderwerp, mag moontlik 'n duur super-wetenskaplike worsteling aan die gang wees."

Die Amerikaanse regering bestee na bewering bykans twee biljoen rand per jaar aan ge-outomatiseerde wapentuig. Laserstraal-toerusting verskyn bo-aan die lys van hierdie wapens. Daar bestaan reeds sedert die sewentigerjare 'n lasergeweer wat 'n straal uitskiet waarmee 'n vliegtuig opgespoor kan word. Die straal fokus op die vliegtuig en sny 'n gat in die romp daarvan om dit grond toe te bring. 'n Mens kan feitlik nie die teiken mis met hierdie wapen nie.

Martin Luther het eenkeer uitgeroep: "Kanonne en vuurwapens is wrede en afskuwelike masjiene. Ek glo hulle ontstaan is direk te danke aan 'n voorstel van Satan. As Adam in 'n vergesig die verskriklike wapens kon sien wat sy nageslag sou ontwerp, sou hy sekerlik van smart gesterf het."

DIE TEGNOLOGIESE TEKENS ... Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2322 gaste aanlyn