8 April 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Regte en verpligtinge loop saam.   Oral waar regte oorbeklemtoon en verpligtinge onderbeklemtoon word, loop dinge skeef.    Regte het ook perke.   Geen mens het absolute regte nie.   Regte mag ook nooit met God se gebooie bots soos wat die reg op aanvraag op aborsie met die sesde gebod bots nie.