4 April 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Suid-Afrika het sedert sy Christelike grondwet vernietig is, in ’n tipiese Grieks-heidense denkwyse verval.    Volgens hierdie denkwyse is die mens selfstandig genoeg om te weet wat reg en wat verkeerd is.  Gelowiges het egter die Bybel met die Tien Gebooie as riglyn vir ’n vreedsame samelewing nodig.  Wie dit gehoorsaam, leef in vrede.   Wie dit minag, leef in vrees, soos in die Nuwe Suid-Afrika!