9 AUGUSTUS 2018

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Is jou lewe donker?
“Kom, huis van Jakob en laat ons wandel in die lig van die Here!”
(Jes.2:5)