OUERS, VERDÍÉN JUL KINDERS SE RESPEK

KRIEWELKOP

Ons 'amazing generation'  van 'outoppies' en 'ouladies' wat so 'cool' voor die kinders probeer wees sodat die 'spoiled brats' moet dink ons is nie so 'bad' nie maar 'actually nice',  is geensins  'n 'stunning event' nie, ook nie een 'big joke' nie, maar 'n ware 'tragedy'.  'Actually', dit 'sucks'!

Ons sien gereeld hoe vrotsig die spelling van leerlinge in eksamens is. Ons sien hoe ons kinders nie meer anders kan skryf as die kortboodskaptaal van selfone nie. Ons hoor hoe hulle nie meer die verskil tussen Afrikaanse en Engelse woorde ken nie, soos die ou grappie lui: sê asseblief vir my wat is 'n tyre in Engels...

Het die ondergang van ons taal, en selfs ons volk,  dalk te make met ons ouers wat ook 'cool' wil wees in die moderne tyd, so graag 'with it' wil voel in geselskap van die jongeres? Soos byvoorbeeld die 'stunning' Rina Hugo, 'n pragtige Afrikaanse sangeres met 'n uitstekende sopraanstem en gewoonlik die beste woordformulering, maar in 'n TV-onderhoud so 'amazing' en 'cool' word oor haar 'songs' en 'trips'; of die 'sexy' Johan Stemmet wie in die TV-musiekspeletjie Noot-vir-Noot suiwer Afrikaans gepraat het, maar nou die anderskleurige gaskunstenaar en die 'crowd' probeer beïndruk met hoe 'great' dit is dat dié kleurlingsangeres so 'amazing' lyk en haar 'songs' is tog so 'fabulous'.

Maar 'actually' is hierdie 'outoppies' en 'ouladies' wat soveel 'effort' insit om 'cool' te wees voor die 'dudes' en die 'chicks' sommer net 'lame' by hulle 'brats' wat glad nie 'impress' is met die 'rubbish' wat hulle ouers praat nie. 'Imagine' hoe 'nice' sou dit vir ons volk se voortbestaan wees as ouers 'n waardige en 'n onversteurbare voorbeeld vir hulle kinders word sodat dié respek vir hulle ouers kon hê en graag hul onwankelbare voorbeeld  wil volg in plaas daarvan om die 'boys' en die 'girls' te probeer 'please'.

Wat het geword van ouers wat met waardigheid leef en met hulle voorbeeld sonder om heeldag te preek en te kla, 'n selftrots aan hulle kinders oordra sodat dié dit nie nodig vind om elders hul identiteit te gaan soek nie - wat natuurlik nêrens anders te vinde is nie want jy is wie jy is omdat jy in hierdie spesifieke volk gebore is met 'n spesifieke velkleur en 'n spesifieke kultuur en taal as erfenis wat jy moet uitbou en verfyn. Hieraan kan jy nie verander nie, net verraad pleeg deur dit nie te eer nie. Tog word daar so hard probeer om weg te kom van dít waarmee en waarin ons gebore is.

Goed, ons weet dit is 'n grootse poging van die geldmag van die wêreld wat deur niemand anders as die satan aangedryf word nie. Hoe minder identiteit en respek vir die eie, hoe makliker vernietig dit 'n volk en is daardie volk nie meer 'n bedreiging op die pad na die Nuwe Wêreldorde waar Lucifer op die troon sal sit nie. Dit het die Afrikanervolk in 1994 bewys toe hy sy vaderland bloedloos aan die verwoestende magte oorgegee het deur middel van verraaiers in sy midde. Intussen moet hy boet deur meer as verspilde lewensbloed – ook sy land se rykdomme word ingepalm en bly daar vir ons nageslag niks oor nie. En nou wonder ons waarom ons kinders so lam en ruggraatloos geword het.  Ons het vir hulle niks nagelaat nie – nie 'n vaderland waar hulle veilig kan woon nie, ook nie 'n enkele materiële bate waarvoor hulle voorgeslagte hul beywer het nie. En nou kom die ouers, en hulle soek troos by die kinders!

Ek wil dit tog vertel: Die afgelope Sondag sit my hele Verbondsonderrigklas, nogal 'graad neges' , elkeen met twee nulle in hulle pupille oor die betekenis van die woord 'tug' – nie een het geweet wat dit beteken nie! Dit verklaar die hele probleem en staaf wat ek hierbo sê –  'state my point' sou die jonges sê!

Aan die ouers van ons volkskinders:
Hou op om 'cool' te probeer wees deur u kinders gemaklik te probeer maak oor die gemors in hierdie land. Kom in opstand oor die toestand en herwin u eie selfrespek met geloof en gehoorsaamheid aan wat die HERE van ons vra. Eers dán sal u in staat wees om vir u kinders iets te beteken, en hulle te tugtig eerder as te probeer plesier, hulle só weer op die spoor van die waarheid in Jesus te bring; en hulle weer 'n volksidentiteit te gee sodat hulle sal besef hulle is nie lamsakke nie, maar 'n Verbondsvolk wat êrens behoort en deur God beloof is dat Hy hulle weer 'n toekoms in hierdie land sal gee as hulle die regte weg van geloofsgehoorsaamheid volg, 'n toekoms wat hulle met trots en selfrespek sal kan ingaan.

Liewe ouers, net u kan hierdie nalatenskap aan u kroos bewerkstellig – moenie langer uitstel nie.