ONDERRIG ONS KINDERS!

Johan Hack

Ware woorde van Ds JD Kestell, gister en vandag

Ds J D Kestell het geskryf in ‘MET DIE BOEREKOMMANDO’S'.   “God het die Afrikanervolk in hierdie groot stryd gevorm en gelouter. Hy is nie uitgedelg nie; sy taal is nie vernietig nie. Die mag van die vyand het hom oorweldig; hom soos n magtige golf oorspoel; maar die Afrikanerwil en –gees bestaan steeds. Geen swaard kan daardie wil buig nie; geen geweld kan daardie gees onderdruk nie. Die Afrikanervolk bly n onuitwisbare element van die Britse ryk.” Bevind ons onsself nie tans in ‘n situasie wat dieselfde is nie?

Ds Kestell het geskryf oor die leiding, deursettingsvermoë en geloof van die Afrikanervolk en hoe hard daar gestry is om onafhanklikheid te behou.

Ds Kestell sou heel moontlik sy kop in skaamte laat sak het as hy ons benarde posisie as Afrikaners moes aanskou in vandag se tyd, veral na wat die volk moes deurmaak tydens die Tweede Vryheidsoorlog.

Tydens ‘n aanval van die Engelse in Julie 1900 moes die burgers vlug en op ‘n stadium het hulle die Klein-Caledon bereik. Dit blyk dat daar onsekerheid was oor wie leiding moes neem en Ds Kestell het die volgende opgemerk. “Nee. Hulle was soos skape sonder ‘n herder. Dit was toe,as daar ooit ‘n tydstip was, dat die behoefte aan ‘n man – een man –bestaan het. Onbewus het die skare na ‘n leier geroep en niemand het sy opwagting gemaak nie”. Hoe waar is hierdie einste woorde nie vandag in ons Afrikanervolk se geval nie.

Ons taal, en kultuur staan op die punt van uitwissing en hoeveel van ons en ons kinders kan iets van ons eie geskiedenis onthou. Ons het min van die ouer garde as Geskiedenisonderwysers in ons skole oor, maar dit blyk dat hulle gemuilband word en sodoende word die aanslag verder geloods om die jeug in onkunde te laat oor dit wat vir ons van onskatbare waarde is. Die liberaliste loop breë bors rond en die Nasionaliste loop kop onderstebo met gesnoerde monde.

Laat ons ons kinders leer wat ons Afrikanervolk se ware geskiedenis is (nie afgewaterde feite nie), waar ons as ‘n volk vandaan kom. Dit is ons plig as Christen Afrikanerouers om tyd te maak vir Bybelonderrig en ook onderrig in ons taal en kultuur om sodoende aan ons kinders te leer dat ons die toekoms moet ingaan met dieselfde God wat in ons geskiedenis betrokke was. Miskien sal God dan vir ons ‘n jong Gideon, Joshua, Paul Kruger of ‘n De Wet laat opstaan om te lei.