ONS VOLK SE WORTELS

Soos dit hier in Suid-Afrika die geval is, is daar talle lande waar ‘n regering die land in die afgrond in bestuur het, en oral waar ʼn regering nie daarin kon slaag om ʼn sinvolle toekoms vir sy burgers te skep nie, is ook die geskiedenis afgetakel.  Straatname is verander en standbeelde is beskadig, skole se leerplanne is verander deur die inhoud van vakke soos geskiedenis totaal te herskryf, alles in ‘n poging om die geskiedenis van die land te probeer ongedaan maak.

Die geskiedenis kan egter nie verdwyn nie want wat gebeur het, het gebeur. Dit kan wel vergeet word wanneer nageslagte nie die moeite doen om dit te bestudeer nie wat ‘n groot leemte in ‘n volk veroorsaak want die geskiedenis leer die mensdom om nie foute te herhaal nie en verantwoordelik met die toekoms om te gaan.  Daarom bewaar die geskiedenis nie net die groot dade van die verlede nie, maar is dit ook ’n voorbeeld en leermeester van die hede sowel as ʼn waarskuwing vir die toekoms.  Daarom verdien ʼn volk wat sy rug op sy geskiedenis draai, om onder te gaan.  As hy nie uit die geskiedenis leer nie, word hy daardeur vernietig.

 

Ongelukkig stel baie van ons volksgenote nie in hul volksverlede belang nie.  Geskiedenis is vir hulle niks anders as ’n register van die misdade, dwaashede en rampe nie - mislukte planne en teleurstellende verwagtings.  Om so daarna te kyk is rampspoedig want die geskiedenis is lewendig.  Dis ’n gesprek sonder einde.

Afrika se geskiedenis lyk egter anders.  Dit herhaal homself eers as ’n tragedie en daarna as ’n klug.   Dis ʼn aanhoudende ontkenning van onomstootlike feite en geskiedkundige bewyse.  En telkens as die geskiedenis hom hier herhaal, gaan die prys op.   Afrika verstaan baie duidelik nie die helfte van die geskiedenis nie.  Die ander helfte verwar hulle net!

Sonder kennis van sy herkoms, geskiedenis en kultuur het ʼn volk geen wortels nie.   Laat ons as Boerevolk vorentoe beweeg sonder om ons verbintenis met ons trotse geskiedenis te verbreek.   Kom ons hou opnuut aan die beproefde dinge van die verlede vas.   Dit durf nooit vir die onsekerhede van die toekoms verpand word nie.  Laat ons die onsekere toekoms binne-ry deur gereeld in ons truspieël te kyk. En waar tans nie moontlik vir ons kinders in die staatskole is om ons ware geskiedenis te leer nie, is dit lewensnoodsaaklik dat ons die moeite doen om dit op ander plekke te gaan opspoor en bestudeer.

Diegene wat die geskiedenis van ‘n volk ignoreer, sal ‘n duur les leer wanneer hulle flaters van die toekoms hulle gebrek aan kennis daarvan uitwys!