VERLOS ONS HERE, ONS GOD!

LAAT DIE HELE VOLK SÊ: AMEN! HALLELUJA!

Wat 'n wonderbaarlike God het ons nie! Dat Hy telkens weer sy volk Israel gered het ná elke terugval in die gruwelikste sondes, spreek van sy groot liefde en genade. Soos Ps 106:43 sê: "Hy het hulle baie keer gered, maar hulle was wederstrewig in hulle voorneme". Ps 106 vertel ook vir ons die twee redes waarom Hy hulle telkens weer uitgered het: Eerstens het Hy hulle verlos om sy Naam ontwil, om sy mag bekend te maak; tweedens het Hy hulle jammer gekry, hulle smekinge aangehoor en berou gekry oor hulle swaarkry.

Wat het die volk Israel dan gesondig? Van die ergste wat in Ps 106 genoem word is dat hulle met die heidene vermeng het in so mate dat hulle dieselfde afgode as die heidene begin dien het en as gevolg daarvan talle sondes gepleeg het – net soos wat met die Afrikanervolk gebeur het. Die toorn van die HERE het hieroor ontvlam teen sy volk, en Hy het 'n afsku in hulle gekry – dieselfde met ons volk. Daarom het Hy Israel in die hand van die heidene oorgegee en, sê Ps 106 "...hulle haters het oor hulle geheers, en hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder hul hand moes buig." Klink dit bekend in verband met ons eie haglike huidige situasie?

 Elke dag hoor ons van nog blankes wat wreed en barbaars om die lewe gebring is. Waarom hou dit aan en aan? Waarom gaan dit so sleg met die Afrikanervolk onder die hand van hulle haters wat oor hul heers? Waarom in die eerste plek het ons volk in dié posisie beland?  Waarom lees ons elke dag van nog moorde, verkragting en barbaarse aanvalle op ons volksgenote? Wat is die ooreenkoms van ons Afrikanervolk met die volk Israel van destyds?  Ons sal verbaas wees as ons moeite doen om dit na te lees.

Die antwoorde is voor die hand liggend:

  • Ons het, net soos hulle, die wonderwerke van God in ons geskiedenis vergeet, sake soos die geloftes wat ons aan Hom gemaak het;
  • ons ondertrou ook met ander rasse en nasies en aanbid hulle afgode;
  • ons verag ons eie geestelike leiers wat die ware Woord verkondig en maak nie meer onderskeid tussen die dwaalleraars wat ons volk verlei en die geestelike leiers wat God vir ons beskik het nie;
  • en wanneer ons God wel aanbid doen ons dit soos óns dit graag wil doen  op onwaardige wyses in plaas van in groot eerbied voor Hom te kom;
  • ons bedryf saam met die heidene Sondaghandel sonder om 'n oog te knip;
  • ons vertel leuens sonder om te bloos;
  • ons vloek sonder skroom;
  • ons bedrieg mekaar in besigheid, in verhoudings en huwelike;
  • ons sieklike geskinder van mekaar en ons liefdelose selfverheffing laat mens naar;
  • en ons walglike lus na losbandige gesprekke, films en verhoudings, is maar net 'n paar voorbeelde van hoe ver ons van God gedwaal het.

Van die mees patetiese gesigte is ons reeds tot die grondtoe verarmde blankes wat met 'n laaste paar sente in lang rye staan om lottokaartjies te koop en só op die geluksgodin vertrou in plaas van op God. Lyk dit nie maar net soos Israel destyds toe hulle so ver van God gedwaal het nie?

God se genade is baie groot en Hy verwerp niemand wat na Hom terugkeer nie. Hy wag dat die stukkende Afrikanervolk net soos Israel in Ps 106 weer sal uitroep: "Verlos ons HERE, ons God, en versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof! Geloofd sy die HERE, die God van Israel (en van die Afrikanervolk!), van ewigheid tot ewigheid! En laat die hele volk sê: Amen. Halleluja!"

Die twee redes waarom God hierdie volk sal red is dieselfde as met Israel: Hy sal medelye met ons hê wanneer ons Hom opreg aanroep, want Hy is 'n God van liefde en barmhartigheid; en Hy sal sy heilige Naam grootmaak sodat dat hele wêreld kan sien watter magtige God Hy is wanneer Hy met groot krag sy kinders in Suid-Afrika  kom uitred.  Dan kan ons saam met Dawid uitroep: "Mag die sondaars omkom van die aarde en die goddelose mense nie meer wees nie! Loof die HERE, o my siel! Halleluja!"