KULTUUR IS RASGEBONDE

Kultuur is rasgebonde. Die swart rasse, die swart volke se kultuur het ʼn soort eenvormigheid.

Die Zoeloes en die Xhosas en die Vendas kan verskil oor kleiner dinge, maar grondliggend het hulle ʼn gemeenskaplike kultuur, net soos die blanke nasies van Europa. Hulle tale verskil, en hulle eetgewoontes verskil, en wat ook al, maar diep onderlangs is die kultuur gebind aan die ras.

Dit is wat vandag waarskynlik ons grootste bedreiging is, dat ons sku gemaak word vir die begrip van ras, en daardeur sku gemaak word vir Witmanskap. Jy mag nie jou Witmanskap voorop stel nie, want dan is jy ʼn rassis.

J A Marais