NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waar staan jou naam vandag opgeskryf?   As jy ’n persoonlike verhouding met Jesus het (voorbereid is), staan dit in die boek van die lewe.  As jy nie so ’n verhouding het nie, staan dit in die boek van die oordeel.   Jy sal moet besluit waar jy wil staan.

ROBEY LEIBBRANDT VERTEL SELF (26)

Outobiografie van Robey Leibbrandt:

GEEN GENADE

Lees reeks by Robey Leibbrandt vertel self

Indien lesers die ware weergawe oor die nasionalisme, geloof en waagmoed van Robey Leibbrandt wil weet, moet u hierdie reeks nie misloop nie. Daar het onlangs ‘n liberale weergawe verskyn waarvan die skrywer in ‘n TV-onderhoud op die vraag waarom hy oor Leibbrandt geskryf het, geantwoord het: “’n Mens kan nie net oor goeie mense skryf nie”. Die suggestie wat hy laat dat Leibbrandt ‘n ‘slegte mens’ was, kom ooreen met die liberale inhoud van sy boek.

Dr. J.F.J. van Rensburg veroordeel homself

Op 6 Desember 1941 verskyn in Die Vaderland 'n verslag oor dr. Van Rens­burg se toespraak in Bezuidenhoutvallei, Johannesburg. Hierdie koerant het gedurende die oorlogsjare die bedrywighede van die Ossewabrandwag breed­voerig gerapporteer. Die verslag lui:

"Seker twee-derdes van die mense in die leër is vandag Afrikaners wat om ekonomiese nood, uit avontuurlus of uit oortuiging in die Noorde is. Ons eer daardie seuns van ons. Daar is meer O.B.'s in die Noorde as wat baie van ons besef. Hulle ... daardie Afrikanerseuns, sal terugkeer na die boesem van hul volk en die O.B."

Met albei hande het ek na hierdie toespraak gegryp en in my tweede pam­flet 'n deeglike ontleding gegee van die implikasies wat hierdie woorde in­gehou het.

In hierdie warboel is die plan sorgvuldig gesmee om my in 'n lokval te lei. Onverwags ontvang ek een oggend 'n brief van Erna Eggert. Sy en kaptein Taillard, alias mnr. Black, sou my op 24 Desember kom haal. Ons sou saam 'n hooggeplaaste persoon digby Pretoria gaan spreek, wat dit moontlik so kon bewimpel dat die Ossewabrandwag van hulle leier, dr. Hans van Rensburg, ontslae kon raak. Weer het sy haar vertroue in Taillard uitgespreek en weer het sy my die waarborg gegee dat Taillard 'n eerlike en opregte mens is.

Erna Eggert, vergesel van Taillard, het op die vasgestelde tyd en datum hulle opwagting by mev. Maack se woning gemaak. Ons het almal in die voor­huis plaasgeneem waar ek my tweede pamflet aan almal teenwoordig voorge­lees bet. Aan die slot van my voordrag het Taillard opgespring, met uitge­strekte regterarm gesalueer en "Heil Hitler!" uitgeroep. Sy optrede het my so diep geskok dat ek onmiddellik geweier het om saam met hom en Erna te gaan. Hierdie gebaar van Taillard was heeltemal teenstrydig met my opvatting van Nasionaal-Sosialisme en ek moes toe reeds geweet het dat iets skort.

Erna Eggert het 'n lang pleidooi gelewer waarom ek haar en Taillard na Pretoria moes vergesel. Taillard het selfs so ver gegaan om sy motor aan te bied waarmee ek die volgende dag na Johannesburg kon terugkeer om my af­spraak met 'n groep lede van die Ossewabrandwag na te kom. Uiteindelik het ek ingewillig om saam te gaan


Hoe ek oorrompel is

Terwyl ons na die motor stap, het Taillard my vertel dat hy voorsorgmaatreëls getref het vir ons veiligheid. Nie alleen vals nommerplate nie, maar ook ba­lonne is aan die motor geheg om kastig uiting te gee aan die vrolike stemming waarin ons op Ou Kersaand verkeer. Hy het drie Kersfeeshoedjies te voorskyn gehaal en aan ons uitgedeel.

Ons was skaars 'n honderd tree van die huis af weg toe ek opmerk dat die toutjies waarmee die balonne voor aan die motor vasgemaak was, te lank was en maklik kon breek. Taillard het stilgehou en ek het hom gehelp om die balonne korter vas te maak. Weinig het ek geweet dat dieselfde balonne juis my teenwoordigheid in die motor moes verraai.

Ek het langs hom gesit en hy het die hele pad aan my getorring om maar liewer die motor te bestuur daar hy nie die pad so goed ken nie. Taillard het al stiller en stiller geword.

"Hoe lyk dit my jy is bekommerd oor iets?" het ek hom uitgelok. "Nee wat, dis sommer niks," het hy geantwoord.

Hoewel ek dit daarby gelaat het, kon ek tog voel dat daar iets buitengewoon verkeerd was met die eertydse polisie-offisier. Sy swygsaamheid het my gehin­der. Ek het geen rede gehad om te dink dat die man se houding nie 'n skul­dige gewete spruit nie. Daarvoor het ek te veel vertroue in die vriende van Erna Eggert gehad.

Op enige reis het ek gewoonlik my pistool op my skoot gehou, maar daardie aand het ek dit in my broek se agtersak gedra. Waarom, weet ek self nie. Net toe ons 'n hoogtetjie voor die brug oor Sesmylspruit binne Pretoria bereik, hou Taillard stil. Die motor wat al agter ons gery het, het verby­gesteek. Ons het na die bome langs die pad gestap, 'n rukkie vertoef en toe stadig verder gery. Hoe nader ons aan die brug gekom het, hoe stadiger het Taillard gery. Meteens het ons in die ligte van die motor 'n hele paar motors oorkant die bruggie gesien staan.

"Waarom staan daar so baie motors?" wou ek weet.

"Ek wonder self," het Erna gesê.

"Seker 'n ongeluk," het Taillard beduie.

Ons het stadig oor die bruggie gery — so stadig dat ek met 'n gebreekte been sou kon saamstap. Net toe ons oor die bruggie was, het 'n motor plotse­ling van die regterkant skuins voor ons ingetrek. Ek wou net op die vermetele padvark skel, toe Taillard stilhou. Die motor was nog aan die beweeg toe ons van alle kante oorval word. Alles het blitsvinnig gebeur. Die deure van die motor is vinnig oopgepluk. Twee, drie manne het agter in die motor gespring en 'n wurggreep om my nek geplaas. Gelyktydig is Taillard met een enkele pluk agter die stuur van die motor uitgeruk. Hy het geen weerstand gebied nie en tog het iemand hom met 'n knuppel oor sy kop geslaan. Of Taillard geveg het, weet ek nie; ek was intussen te besig om met die polisie te worstel. Hulle het my kop agteroor getrek en my aangehou wurg. Binne enkele sekondes is twee paar handboeie om my gewrigte geslaan. ‘n Polisie-offisier het digby die motor gestaan en bewe. Sy pistool het teen die motor se ruit, vlak voor my gesig, gerittel.

"Jy wat so bewe, waarom skiet jy nie? Skiet bl ... skiet!" het ek uitgeroep. Reikhalsend het ek daarna uitgesien dat iemand my moes skiet. Ek wou nie lewe nie en het verkies om liewer te sterwe. Dit was vir my op daardie oomblik blik 'n groot vernedering om lewendig oorrompel te word.

Met veel gesukkel is ek uiteindelik uit die motor getrek. Taillard het bewusteloos op die grond uitgestrek gelê. Bloed het uit die wond aan sy kop uitgesypel. Die hou met die knuppel was seker vir my bedoel. Die polisie verwag dat ek agter die stuur sou sit.

Die hele omgewing het gewemel van polisiemanne en soldate. Twee kolonelle was in bevel van hierdie veertig of vyftig uitgesoekte manne. Die soldate is gebruik om die masjiengewere te beman wat langs die pad gereed gestaan het.

Dit mag vir die oningeligte persoon fantasties klink dat soveel manne gebruik is om een persoon te oorrompel, maar wie kennis dra van die organisatoriese deeglikheid van die SA. Polisie sal weet dat hierdie getalle geens oordrewe is nie. Indien ek net daarin kon slaag om my pistool in die hande te kry, sou ek daardie aand gesterwe het soos ek graag wou.

Die forsgeboude Springbok-rugbyspeler, Lucas Strachan, en ene Nel het weerskante van my ingehaak en my half gedra en half gesleep na 'n troeldraer wat aan die einde van die motors gereed gestaan het.

Skielik het ek 'n geweldige slag agter my nek gevoel soos iemand my met die vuis geslaan het. "Jou verduiwelde lafaard," het ek geskel. "So ken ek jou soort. As ek my rug draai, is jy man, maar as ek storm, hardloop jy!" Met stortvloed vloekwoorde het ek my veragting vir die lafaards in die gelede van die polisie uitgebasuin.

In my magteloosheid het ek nie lus gehad om gissings te maak oor hoe polisie geweet het dat ek op pad na Pretoria was met 'n motor waaraan twee balonne vasgemaak was nie.

Eers toe ek in die troepedraer sit, het ek weer tot verhaal gekom.

"0 so," het ek aan die klomp gewapende polisiemanne gesë wat saam met my in dieselfde troepedraer geklim het, "dan het julle wel gehoor gegee aan my uitdaging dat 'n regiment van genl. Smuts nodig is om my in hegtenis neem."

"Nee,” het een geantwoord, "soveel is ons darem nie. Die ander wat jy sien sit is net nuuskierige lede van die publiek."

"Wat maak die klomp soldate dan hier?"

"Dit moet jy vir die kolonel vra."

"Maar hoekom het julle nie geskiet nie? Julle skiet dan so graag... Ek sou liewer in 'n skermutseling wou sterwe as om lewend in die kloue van die Regering te val," het ek my gemoed gelug.

Nog steeds ingehaak deur Strachan en Nel, en gevolg deur 'n menigte ander, is ek met my aankoms by die SA. Polisie-hoofkantoor na kol. Bill Coetzee se kantoor geneem.

Toe ons by die deur inkom, het ek die speurder gesien wat Hendrik Eras­mus naby Warmbad agter in die kop geskiet het. Met byna bomenslike krag het ek my losgeruk uit die greep van Strachan en Nel en op die speurder­sersant afgestorm.

"Jy het mos een van my beste manne doodgeskiet," het ek woedend uitge­roep.

Met my geboeide hande bo my regterskouer, het ek gestorm en toe met ge­weld geslaan. Die speurder het net betyds sy kop teruggetrek. My kneukels het hom skuins teen die kakebeen getref. Hy het geskuif soos hy val.

Gou was die ander speurders by om my te pak en op 'n stoel vas te druk. Die sersant het vinnig na die deur gestap, omgedraai, sy pistool uit sy sak gehaal en dit dreigend aan my getoon.

"Met dieselfde blink pistooltjie het jy nou die dag by die pastorie gehardloop dat jou baadjiepante styf staan. Waarom wys jy dit vir my? Gooi die ding weg en kry vir jou 'n paar tekkies," het ek hom toegesnou.

Brigadier Baston, toentertyd Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie, het die kantoor binnegekom. Hy het my vas in die oë gekyk, maar niks gesê nie. Geen merkbare teken van triomf was in sy oë of op sy gelaat nie. Hy het geweet dat die fyn uitgewerkte polisieset onverwags en blitssnel uitgevoer is en dat ek geen kans gekry het om my hand selfs naby my pistool in my agter­sak te bring nie. Hy het my geken en het geweet dat ek nie sou aarsel om te skiet nie.

Onderwyl ek daar op die stoel gesit het, het Erna Eggert en Taillard die ver­trek binnegekom. Hulle was vergesel deur 'n aantal speurders met kol. Bill Coetzee aan die spits.

Taillard het daar bedremmeld uitgesien ten gevolge van die hou wat hy met die knuppel oor die kop gekry het. Later het dit deurgeskemer dat Taillard se voorstel dat ek die motor moet bestuur, bedoel was om te verhoed dat ek my pistool gebruik.

Toe ek Erna Eggert sien, het ek woedend uitgeroep: "Daardie vrou het niks met my optrede te doen nie. Laat haar loop ... laat haar gaan!"

Met vlammende oë en grimmig het ek gesit en wag op die eerste vraag van die polisie aan my. Ek was vasbeslote dat nòg die polisie, nòg enige nuwer­wetse metode, nòg die dood, een enkele woord oor my koms na Suid-Afrika en my doel en strewe hier uit my sou pers. Uit my sou hulle geen woord en geen naam kry nie.

Op daardie tydstip is egter geen vraag gestel nie. Alles wat in my sakke was is verwyder en op 'n tafel geplaas. Daarna is ek onder sterk geleide na polisieselle geneem.

Voor my sel is sewe gewapende wagte geplaas. Die ander het agter my stelling ingeneem. Aangesien die polisie geweier het om die handboeie om my gewrigte te verwyder, was ek genoodsaak om die hele nag met die knelle ysters op die sementvloer van die sel deur te bring.

Na 'n rustelose nag in die sel was ek die volgende oggend vroeg nog steeds geboei, en moes ek ervaar hoeveel opspraak my inhegtenisneming onder die polisie verwek het. Nuuskieriges het ingestroom om my te besigtig en ek het kompleet soos 'n leeu in 'n sirkushok gevoel. Hoewel dit Kersfees was, was daar geen verslapping in my bewaking nie. Die handboeie het om gewrigte gebly en is selfs nie verwyder toe ek my ontbyt ontvang het nie, die gevolg dat ek geweier het om te eet.

Later die oggend is ek toegelaat om in die klein agterplasie op en of te loop vir oefening. Taillard wat vir die nag in die sel langs my opgesluit was, is toegelaat om by my aan te sluit.

"Wie dink jy het ons verraai?" was my eerste vraag aan hom.

"Nee, man, dit sou ek nie kon sê nie," het hy ewe onskuldig geantwoord. "Dit is darem deksels eienaardig dat die polisie grootskeepse voorbereiding kon tref terwyl niemand behalwe ons van ons rit geweet het nie." "Ja, die saak is vir my ook duister, maar miskien het iemand ons bewegings dopgehou."

Die tronkgeneesheer het die gesprek onderbreek deur Taillard te ontbied sodat hy die knuppelwond kon toewerk. Onderwyl die dokter besig was die plekkie te behandel, het Taillard flou geword. Ondertussen is ek in my sel geplaas. Kort daarna het ek gehoor hoe Taillard hardop met 'n seun Louis Esselen gesels. Dit het tot my deurgeskemer dat hulle met opset gepraat het dat ek kon hoor. Die gesprek was van so 'n aard dat ek onder indruk moes kom dat Taillard se verhouding met my eg was. Dit was die eerste keer dat ek Taillard werklik gesien het.

Indien die polisie gedink het dat hulle my met sulke toneelspelery om die bos kon lei, het hulle hulle terdeë misgis.

Op Kersdag is ek onder besondere sterk geleide na die tronk in Potgieterstraat geneem. Voor en agter die vangwa waarin ek was, het polisiemotors met masjiengewere gery. Hierdie voorsorgmaatreëls het my glad nie verbaas nie, want ek het geweet dat die polisie bang was dat my volgelinge my probeer bevry.

By die tronk is ook 'n buitengewone maatreël getref. In stede van voor die tronk stil te hou, het die vangwa by die groot staaldeure ingery. Eers na die deure gesluit was, is ek uit die vangwa gehaal. Vir die eerste keer na wat agttien uur was, is die handboeie verwyder.

Die eerste nag in die tronk kon ek weer rasioneel dink en het die gebeure van die voorafgaande paar dae helder voor my opgedoem. Toe die bestuurder van die tronk my die volgende oggend vra wie my aan die polisie uitgelewer het, kon ek sonder aarseling antwoord: "Ja, natuurlik weet ek. Dit is daardie ver... Taillard."

"Ek dink ook so," was sy mening. Later het hy my egter probeer oortuig dat dit in werklikheid nie Taillard was nie. Die polisie het hom natuurlik voorgesê om dit te doen, daar hulle bang was dat my volgelinge op Taillard sou toe­slaan. Eers ná die einde van die Tweede Wêreldoorlog het Taillard aan die Engelse pers verrel hoe hy my en sy getroue vriendin, Erna Eggert, in die polisielokval laat beland het.
Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1583 gaste aanlyn