NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

En Ek het vir julle gesê…..Ek is die Here julle God wat julle van die volke afgesonder het” (Lev.20:24).

ROBEY LEIBBRANDT VERTEL SELF (24)

  Outobiografie van Robey Leibbrandt:

GEEN GENADE

Lees reeks by Robey Leibbrandt vertel self

Indien lesers die ware weergawe oor die nasionalisme, geloof en waagmoed van Robey Leibbrandt wil weet, moet u hierdie reeks nie misloop nie. Daar het onlangs ‘n liberale weergawe verskyn waarvan die skrywer in ‘n TV-onderhoud op die vraag waarom hy oor Leibbrandt geskryf het, geantwoord het: “’n Mens kan nie net oor goeie mense skryf nie”. Die suggestie wat hy laat dat Leibbrandt ‘n ‘slegte mens’ was, kom ooreen met die liberale inhoud van sy boek.

Drie jong Afrikaners betaal die hoogste tol

Een oggend het Marie Wilz met bedroewende tyding by my aangekom. Hendrik Erasmus is naby Warmbad in die Transvaal deur die polisie doodgeskiet. Ek het gevoel of die wêreld om my in duie stort.

Volgens 'n koerantberig van 25 Junie 1942, het sersant FA. Fourie tydens my verhoor onder andere getuig dat hy op 27 November 1941 na die plaas Buffelshoek, Waterberg, gegaan het. Hy het 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van Karel Theron en Hendrik Erasmus gehad.

 

"Die speurders het omtrent 'n myl van die opstal stelling ingeneem en die huis met verkykers dopgehou. Kort na sonop het twee blanke persone die huis genader en getuie het later 'n motor na die huis sien kom. Omstreeks elfuur het getuie, sersant Spengler en Liebenberg weerskante van hom geplaas en na die huis gegaan.

"Hulle het onder dekking van 'n plantasie die huis genader. Elkeen van die drie speurders was gewapen met 'n .303-diensgeweer. Naby die huis het getuie Theron sien sit, maar toe Theron getuie sien, het hy by die huis ingevlug. Spengler het daarop geskreeu dat Theron en Erasmus die wyk neem. Getuie het geskreeu dat hulle moes staan of die polisie sou skiet. Hulle het geen gehoor aan die bevel gegee nie en getuie het die bevel gegee om te skiet."

Hendrik Erasmus is dodelik gewond, maar Theron het in die bos ontsnap. Onder kruisverhoor het sers. Fourie verklaar dat die klag in die lasbrief in verband met brandstigting in die winkel van 'n sekere Alfred Levy gestaan het. Ook het hy verklaar dat Hendrik se broer, Doors Erasmus, histeries was en herhaaldelik gedreig het om weerwraak te neem.

In die hof is 'n brief ingehandig wat Karel Theron aan Hendrik Erasmus se ouers en broers geskrywe het. Dit lui soos volg:

Beste oom Jan, Mevrou, Doors en Jannie,

Dit is vir my swaar om uitdrukking aan my gevoel vanmore te gee. Vir my was hy soos 'n broer en sy bloed wat om wraak roep, sal so seker gewreek word. Tienduisendvoudig! Die polisie was besig om ons uit die bloekombome se kant te bekruip toe ek toevallig een gewaar het. Ons het langs mekaar gehardloop en was omtrent driehonderd tree weg toe hulle begin skiet het; ek het deur die draad gestruikel en Hendrik het skuins voor my gehardloop. Meteens het hy inmekaar gesak en het nie op my vraag geantwoord toe ek wou weet of hy geskiet is nie Die polisie het aanhoudend geskiet; ook die oomblik wat ek by hom stilgestaan het. Daar was geen geroep dat ons moes staan of oorgee of enigiets dergeliks nie ... hulle het sommer geskiet. En nou, my vriende, wees getroos. U het 'n mooi seun en broer verloor, seker die dapperste wat ek geken het. Sy bloed kan ek u egter verseker, is nie nutteloos verspil nie. Nou sal u sien hoe daar geslaan word. Hoe graag ek ook al die begrafnis wil bywoon, is dit vir my onmoontlik. Sy gees sal saamstry totdat ons die eindoorwinning behaal het. As dit moontlik is, sou ek graag van u wou sien.

Met beste groete en innige deelname in u swaar verlies.

U vriend; Kallie

By Hendrik se graf het sy vader 'n bottel bloed op die kis geledig. Terwyl hy met hierdie aandoenlike daad besig was, het hy in 'n bewerige stem gesê: "Nog 'n boompie op die pad van Suid-Afrika!"

Kort na hierdie treurige voorval het 'n nog groter treurspel die Afrikanervolk tot in sy murg geskok. Karel Theron en Doors Erasmus is afgryslik ge­dood deur 'n dinamietlading wat op die treinspoor naby Denneboomhalte in die distrik Pretoria ontplof het.

Op 28 Mei 1942 het sersant Van Heerden op 'n vraag van advokaat C.P. Bresler verklaar dat dit moontlik is dat die poging om die treinspoor in die lug te laat vlieg 'n wraakmaatreël was en nie die voorbedagte plan van 'n organisasie nie.

Speurdersant F.A. Fourie het getuig dat die polisie bewus was van die ver­vreemding wat daar tussen my en Karel Theron plaasgevind het. Die twee Erasmusbroers was onder die invloed van Karel Theron. Karel was nie ge­diend met die idee dat daar getalm moes word totdat die regte sielkundige oomblik aanbreek om te slaan nie. Al wat hy geweet het, was dat ek 'n teken sou gee wanneer daar met harde slae teen die vyand opgetree sou word. Hy het wel geweet dat die Suid-Afrikaanse volk vroegtydig in kennis gestel sou word alvorens die verbindingslinies na die Noorde in die lug geblaas word. Daar sou 'n versoekskrif aan die pers gerig word om die publiek te waarsku dat die gebruikmaking van die Suid-Afrikaanse Spoorweë na 'n sekere datum 'n dobbelspel met die dood sou beteken. Hoewel dit 'n skrikwekkende gedagte is, moet ek tog hier meld dat ek oor genoeg tydbomme beskik het om die ver­voer na Noord-Afrika vir 'n geruime tyd lam te lê. Ongelukkig sou hierdie optrede die lewens geëis het van spoorwegwerkers wat as onskuldige en stand­vastige Afrikaners beskou kon word. Dit was egter oorlog en oorlog ken geen genade nie. Dink maar aan die duisende onskuldige vroue en kindertjies wat die wrede bomaanslae ten prooi geval het. Dink maar aan die leed en pyn, smart en verdriet; ja, dink aan die dood en verwoesting wat die oorlog oor die wêreld gesaai het.

Karel Theron en Hendrik Erasmus was patriotte in die edele sin van die woord en hoewel net Karel bewus was van my plan, kon hy sy daadlus een­voudig nie beteuel nie. Ek is amper seker dat, indien hy geweet het wat die teken sou wees wat ek sou gee, by hom in bedwang sou gehou het.

Ná my petalje met die polisie by die pastorie het ek Theron en Erasmus al­bei laat waarsku dat hulle nooit hulle rug op die polisie moes draai nie. "Toe ek my kop van die een groep polisie na die ander gedraai het, is daar op my gevuur. Indien ek my rug sou gedraai het, sou ek 'n lyk gewees het," het my boodskap aan hulle gelui.

Karel het my waarskuwing verontagsaam en later gepoog om saam met Doors die dood van Hendrik te wreek deur 'n trein wat troepe vervoer het, in die lug te blaas.

Hoe geheg die twee broers aan mekaar was, word duidelik weerspieël deur 'n gebeurtenis wat eendag op Warmbad plaasgevind het.

Doors het geweier om aan die polisie te vertel waar Hendrik en Karel hulle bevind en, om druk op hom uit te oefen, is hy in die tronk gestop. Toevallig was Gert van der Walt, die seun van oom Bert van der Walt, juis toe in die omgewing van Warmbad. Hy en Hendrik het daar en dan besluit om Doors daardie nag uit die tronk te gaan haal. Die groot probleem was dat nie een van hulle oor 'n vuurwapen beskik het nie. Gert het Hendrik egter gou oor­tuig dat hulle geen wapen nodig het nie.

"Wat stel jy dan voor?" wou Hendrik van Gert weet.

"Dis baie maklik," antwoord die Boerseun. "Sodra die bewaarder jou pak, sal ek hom bekruip en met hierdie kierie oor die kop slaan."

Die program van aksie is deeglik bespreek. Terwyl Hendrik na sy ouers se huis is om 'n vyl in die hande te kry, het Gert die tronk bespied. Toe Hendrik uiteindelik weer sy opwagting by die tronk maak, het hy die blye nuus aan Gert meegedeel dat Doors reeds tuis was. Sedert daardie aand is daar altyd na Gert Kierie verwys en dra hy vandag nog daardie naam.

In die Hooggeregshof het die twee staatsaanklaers, Lutge en Barret, alles in hulle vermoë gedoen om die onstuimige gedrag van die drie oud-kamerade op my skouers te skuif. Dat hulle nie geslaag het nie, is uitsluitend toe te skrywe aan die opregtheid van oud-speurdersersant FA. Fourie.

Dit is vir my as Afrikanerseun geen aangename taak om hier te meld dat mede-Afrikaners verantwoordelik was dat die polisie op Hendrik Erasmus en Karel Theron geskiet het nie.

Nieteenstaande die drie oud-kamerade se dood, het ek onverpoosd voortge­gaan met die afrol van my eerste pamflet. Die papier wat daarvoor gebruik is, het die Regering se watermerk gedra. Daar is 'n paar duisend van die pam­flette afgerol wat ek in die geheim oor die hele land wou laat versprei.

In die pamflet, gerig tot die "Kamerade in die SA. Polisie", het ek hewig te velde getrek teen die Smutsregime en sy bondgenootskap met die nihilis­tiese Mongool-Tartaarse Kommunistiese Rusland. Die Jode het ek beskuldig as die vaders, skeppers, leiers en agitators van die moderne Kommunisme. My aanvalle op die Kommandant-generaal van die Ossewabrandwag was vlym­skerp.

Hierdie pamflet is in een nag oor groot dele van die Transvaal en Vrystaat versprei. Aangesien ek niks meer van my volgelinge verwag het as wat ek self bereid was om te doen of reeds gewaag het nie, het ek op die afgesproke nag my deel bygedra om die pamflette op Heidelberg en ander plekke te versprei. Soos dikwels in die verlede, was ek ook hierdie keer deur vroue vergesel, en nie deur mans nie.

Daar was 'n jong seun, Kallie Wilz, saam met ons. Later het hierdie jong knaap in die hof 'n voorbeeld aan oud en jonk gestel. Op 'n vraag van die staatsaanklaer het hy geantwoord: "My moeder was in die tronk en my suster was in die tronk en ek was alleen. Die polisie het my aanhoudend geïntimi­deer met die gevolg dat alles wat ek aan die polisie gesê het, leuens was."

Hierdie woorde is gebesig ondanks die staatsaanklaer se waarskuwing dat hy nie mag afwyk van sy verklaring aan die polisie nie. Hy is gewaarsku dat hy andersins van meineed aangekla sou word.

Die manmoedige optrede van hierdie jong seun onderskraag net die stelling dat dapperheid 'n bestanddeel is van die besondere mens en dat dit nie kuns­matig aangekweek kan word nie.

Wanneer ek dink aan die bydraes wat die vroue, dogters en seuns gelewer het gedurende my stryd, wel 'n vloedgolf van deernis en trots in my op. Wat my in hierdie tye veral geamuseer het, was hoe die verskillende koeran­te in die donker rondgetas het oor al my doen en late. Onder reuse-opskrifte is daar in die dagbladpers die mees fantastiese stories oor my aan die publiek opgedis.

Een verslaggewer het selfs die vermoede uitgespreek dat ek stilletjies met 'n dame van Witbank in die magistraatskantoor getroud is. Hierop het ek ge­reageer deur die redakteur van die betrokke blad mee te deel dat ek nie alleen getroud is nie, maar dat my vrou my reeds twee seuntjies geskenk het en dat hulle Adolf Hitler en Benito Mussolini beet.

Die koerante het 'n vreeslike kabaal opgeskop oor die ywer waarmee die polisie na my soek. Onderstaande is 'n versameling van opskrifte uit enkele Johannesburgse koerante wat vandag in my plakboek pryk:

Police Searching for Robey Leibbrandt, Great Police Search for S.A. Boxer, Leibbrandt still at Large, Polisie het Leibbrandt reeds tevore in hande gehad, Union wide search for Leibbrandt, Wasteland Wanderer... Is he Robey Leib­brandt? Biggest Manhunt in S.A. History en Politieke Soektogte van Polisie uit­gebrei.

Nadat my eerste pamfiet op 2 Desember 1941 verskyn het, was die koerante natuurlik vol wilde bespiegelings. Een Engelse blad het selfs my skryfstyl as die van Adolf Hitler aan die publiek voorgestel. Hierop het ek natuurlik ge­antwoord en die brief in Noord-Transvaal laat pos. Onder die opskrif Robey Leibbrandt flattered by Hitler Comparison, het hulle my gedug aangeval oor die astrantheid om uit Noord-Transvaal aan hulle so 'n parmantige brief te skryf.

Die pers het onder andere die volgende opskrifte gebruik om die leserspubliek se aandag te trek: Leibbrandt writes his own `Mein Kampf Challenge to Van Rensburg, Leibbrandt warns Police to shoot straight or, ‘ I mow you down like barley'.  ens.

Terwyl ek rustig in Johannesburg gesit het, het die volgende berig inDesember 1941 in 'n Afrikaanse koerant verskyn onder die opskrif: Ernstige Onluste in Port Elizabeth. "Daar het 'n gespanne atmosfeer die afgelope week ontwikkel. Onder meer het 'n gerug rondgegaan dat Robey Leibbrandt hom hier in Port Elizabeth bevind."

Ek was die groot sondebok en vir enigiets opspraakwekkends is ek verantwoordelik gehou. Dis geen wonder dat my moeder later vinnig begin oud word het nie.
Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1016 gaste aanlyn