DIE TOWERLAMP...

...het 'n skemerwêreld geskep waarin die grense tussen werklikheid en fantasie in die skadu’s verlore geraak het. Ons begrip van die wêreld en die gebeure van ons dag, ons idees, verwagtinge en aspirasies, ons verontwaardiging en ons haat, ons meegevoel word vir ons gevorm en gefatsoeneer deur die vier dele van die diaboliese masjien — die pers, film, radio en televisie - RICHARD WEAVER