ONS WORD DEUR DIE PERS...

...duisende brokkies inligting gevoer, party waar, ander vals, sommige ter sake, ander nie, party bevestigend, ander ontkennend. Geen duidelike patroon verskyn uit die mosaïek nie, sodat die gewone man sy skouers optrek en ophou om die wêreldsituasie te probeer verstaan. So word die politiek vir hom iets vreemds, so ook die ekonomie en die buitelandse beleid. Daarom wend hy hom liewer na die sportverslae of bespiegelings oor foto's van die vroueliggaam - JOSEF IRSIGLER