1900: SLAG BY ROOIWAL

KULTUURDAGBOEK  7 JUNIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Roodewal, soos dit in die Tweede Vryheidsoorlog bekend was, is 'n spoorwegstasie in die Koppies-distrik, 55 km noord van Kroonstad op die pad na Vereeniging. Hierdie stasie het eensklaps bekend geword toe genl CR de Wet 'n Britse voorrade trein en talle Engelse troepe daar krygsgevange geneem en 'n enorme voorraad ammunisie en proviand vernietig het.

Die skade wat Brittanje hier gely het is op ongeveer 750 000 pond geskat. Die geveg het die oggend vroeg begin toe De Wet die stasie met 80 man en 'n Krupp-kanon genader het.

Teen 12:00 het genl C Froneman, wat aanvanklik in opdrag van genl De Wet 'n Engelse mag in die omgewing van Roodewal aangeval het, hom by genl De Wet aangesluit en is die Britte van drie kante bestook.

'n Uur later het hulle oorgegee. Die ses bokwaens vol ammunisie waarop De Wet beslag gelĂȘ het en in die geheim by 'n drif laat begrawe het, sou later van groot waarde wees.

Hierdie slag het lord Roberts, wat Pretoria twee dae van tevore beset het, se planne om met die Transvaalse republikeinse leiers te onderhandel, heeltemal in die war gestuur.

Rooiwal was een van die eerste suksesse wat die uitgerekte fase van die guerilla-oorlog ingelui het.