KULTUUR- DAGBOEK 6 JUNIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1488: Die Portugese seevaarder, Bartolomeu Dias se triomfantelike reis om die suidpunt van Afrika het bykans sewentien maande geduur (Julie 1487 tot Desember 1488). Op 6 Junie was hy by Kaappunt. Dias het nie alleen sowat veertienhonderd myl nuwe kuslyn ontdek nie maar sy grootste prestaie lĂȘ daarin dat die suidpunt van Afrika vir die eerste keer omseil is en dat die seeweg na die Indiese Oseaan ontdek is. Hy maak dus Suid-Afrika aan Europa bekend. Dias plant ook twee klipkruise as die eerste Europese Christelike bakens op Suid-Afrikaanse bodem: by Kwaaihoek naby Boesmansriviermond in Maart 1488, en daarna in die omgewing van Kaappunt op 6 Junie. Die naam Kaap van Goeie Hoop is van Dias afkomstig.

2. 1652: Die eerste blanke kind is op hierdie dag aan die Kaap gebore. Bernert Willemsz Wijlant se ouers was ook die eerste bewoners van die Kasteel. As sieketrooster was sy vader verantwoordelik vir die geestelike welsyn van die gemeenskap en as sodanig het hy Sondae, in die afwesigheid van 'n predikant, 'n preek uit 'n preekboek voorgelees, saans na ete 'n gebed gedoen en enkele verse laat sing, die kategese vir die jeug behartig, siekes besoek, hulle in hulle beproewing bygestaan, en ander pastorale werk verrig. Hy kon egter nie die sakramente bedien en huwelike kerklik bevestig nie.