1918: AFRIKANER-BROEDERBOND GESTIG

KULTUURDAGBOEK  5 JUNIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

"Dit is 'n hoogsgeheime organisasie wat geensins meer die Afrikanervolk dien nie maar ten nouste met die wêreldgeldmag saamwerk om die Afrikanervolk te vernietig. Die AB se groot taak is juis om elke Afrikaner-organisasie binne te sypel en tweedrag te bring sodat die Afrikanervolk geen weerstand teen oorname deur volksvyande het nie, soos in 1994 ook bewys is. Hierin is grootliks geslaag."

Die Afrikaner-Broederbond is op hierdie dag deur 'n groep jong Afrikaners in Johannesburg gestig. Die aanleidende oorsaak daartoe was die geweldige agterstand wat die Afrikaner op byna alle lewensterreine ervaar het en die onsekerheid wat uit die Tweede Vryheidsoorlog, die Eerste Wêreldoorlog en die Rebellie voortgespruit het.

 1. Dit is as 'n vertroulike kulturele organisasie gestig wat getrag het om die beste in die Afrikaanse volk te verteenwoordig en te dien.
 2. Dit het bestaan uit Afrikaanssprekendes van Protestantse geloof.
 3. Daar is van lede verwag om 'n onbaatsugtige diens te lewer en;
 4. om geen beloning of eer vir hulle volksdiens te verwag of te soek nie.
 5. Die organisasie het hom ten doel gestel om 'n vooruitstrewende eensgesindheid onder alle Afrikaners te bewerkstellig en om die Afrikaanse tradisies en kultuur op elke lewensterrein uit te bou en te bevorder.

Nadat daar met die Afrikaner-Broederbond presies dieselfde gebeur het as met talle ander Afrikaner-organisasies naamlik doeltreffende infiltrasie van ons volksvyande, is volmaak daarin geslaag om die Broederbond te kaap en te vervolksvreem. Daarvandaan het elke punt hierbo genoem, presies die teenoorgestelde motiewe met gevolglike uitwerking gehad:

 1. Die naam het verander na die Afrikanerbond (AB).
 2. Dit bestaan nie meer uit opregte Afrikaners nie maar uit 'n klomp liberaliste en volksverraaiers.
 3. Dit is 'n hoogsgeheime organisasie wat geensins meer die Afrikanervolk dien nie maar ten nouste met die wêreldgeldmag saamwerk om die Afrikanervolk te vernietig.
 4. Daar is nie meer sprake van die Christelike geloof onder lede nie.
 5. Dit is nie meer 'n onbaatsugtige volksdiens sonder beloning nie aangesien die geldmag met groot bedrae sorg dat die verraad daar stiptelik uitgevoer word. Mag en heerssug het vir hulle 'n obsessie geword soos dit blyk uit 'n notule van een van hulle vergaderings waar hulle spog dat hulle nou sekerlik die magtigste en invloedrykste organisasie in Suid-Afrika is.
 6. Die destydse doelstelling om eensgesindheid onder Afrikaners te bewerk het presies omgeswaai en hulle hoofdoelstelling het geword om verdeeldheid onder Afrikaners te saai, wat sover volmaak slaag as daar gekyk word na die openlike haat, twis en tweedrag in Afrikanergeledere. Die AB se groot taak is juis om elke Afrikaner-organisasie binne te sypel en tweedrag te bring sodat die Afrikanervolk geen weerstand teen oorname deur volksvyande het nie, soos in 1994 ook bewys is. Oorname en verlamming het feitlik op alle terreine van die Afrikaner se volkslewe volkome geslaag.