KULTUUR- DAGBOEK 31 MEI

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. Die Vrede van Vereniging word om 23:05 in 1902 gesluit. Lees hieroor in hoofartikel.

2. Die Unie van Suid-Afrika kom in 1910 tot stand.

3. Die Brandwag, Afrikaanse dagblad, verskyn vir die eerste keer met Gustav Preller en WMR Malherbe as redakteurs.

4. Die Unievlag word in 1928 vir die eerste keer saam met die Union Jack in Kaapstad gehys en Die Stem van Suid-Afrika word by hierdie geleentheid gesing.

5. Adv Charles Robberts (Blackie) Swart word in 1961 as die eerste verkose staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika ingehuldig.