KULTUUR- DAGBOEK 7 MEI

Lees volledig by Kultuurdagboek

1880: TWEETORINGKERK, BLOEMFONTEIN, INGEWY

Toe ds Andrew Murray ongeveer 'n jaar na die proklamering van die Oranjerivier-Soewereiniteit, nl in 1849, tot predikant van Bloemfontein georden is, moes die ou skoolgeboutjie en later eerste raadsaal van die Vrystaatste Republiek ook as kerksaal dien. Drie jaar later is die eerste gebou ingewy wat die gemeente in sy eenvoud en nederigheid 'n kwarteeu sou dien. Teen die sewentigerjare kon die kerkgebou nie langer die groeiende gemeente van die Vrystaatse hoofstad huisves nie en is dit in 1878 gesloop om vir 'n sierlike nuwe kerkgebou plek te maak.

Die beroemde baken en godshuis met twee torings het nou verrys. Op 7 Mei 1880 is dit luisterryk ingewy. In hierdie kerkgebou sou nie net hoog aangeskrewe predikante soos PJJ Boshoff, JD Kestell en CR Kotzé die gemeente voorgaan nie, maar hier is ook die laaste drie Vrystaatse Staatspresidente, JH Brand, FW Reitz en MT Steyn, plegtig ingehuldig, terwyl die beroemde Vrystaatse driemanskap, Steyn, die staatsman, De Wet, die krygsman, en Kestell, die godsman, al drie uit hierdie kerkgebou begrawe is.

Die laaste sitting van die Volksraad van die ZAR vind op hierdie dag in 1900 plaas. Lees daaroor in hoofartikel.