KULTUUR- DAGBOEK 27 APRIL

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. Vir die Afrikanervolk sal hierdie dag altyd staan as die dag waarop die verraad van die Nasionale Party teenoor sy Blanke kiesers ingevryf is met die inhuldiging van 'n Swart terroris, bomplanter en tronkvoël as eerste swart president van Suid-Afrika, Nelson Mandela, by die Uniegebou in Pretoria. Op 27 April 1994 vind een van die duurste staatsseremonies ooit plaas. En terwyl die massas elke jaar hulle dronkfeeste ter herdenking van hulle sogenaamde vryheid hou, rou ons oor die onreg wat elke dag teenoor ons volk plaasvind. Ons word vermoor, verkrag en beroof van alles wat kosbaar is. Mag De Klerk en sy bende kort voor lank teregstaan vir die duisende moorde, verminking en verhongering van mense in hierdie vernielde land. Mag dit 'n openbare teregstellingsgeleentheid wees wat jaar na jaar met dieselfde opwinding as 27 April gevier word...

2. Genls Louis Botha en JBM Hertzog stig in 1910 die Suid-Afrikaanse Party (SAP).

3. 1918: Onder hierdie datum is 'n adres van waardering aan genl Hertzog gerig. Dit is deur CJ Langenhoven as voorsitter van die distriksbestuur, Oudtshoorn, van die Nasionale Party onderteken.

Daarin word Hertzog hartlik welkom geheet op die dorp en word hy as politieke leier, taalstryder en getroue burger besing. Hy word aangemoedig om te bly veg sodat die Afrikanersaak verder bevorder kan word, en Suid-Afrika daarby baat kan vind met die doel dat die land van die Europese roeringe ietwat losgemaak kan word sodat kleurprobleme opgelos kan word en die Afrikaner sy ekonomiese agterstand kan afskud. In Afrikanergeledere was die oorhandiging van adresse 'n besondere manier van erkenning. Dit het getuig van agting en vertroue. Dit is 'n wyse waarop 'n volk sy standpunt en behoefte of vrees openbaar maak. Dit is waardevolle eietydse dokumente. Dit openbaar taalkundige fasette en plaaslike gesteldhede op veel terreine. Meer keer dui dit ook op 'n bepaalde kunssinnige beskouing – vorm, kleure, aard van die papier, lettertipes, ens. Daarby dien adresse ten opsigte van 'n verskeidenheid aangeleenthede as belangrike historiese bronne.