26 APRIL 1679: KASTEEL DE GOEDE HOOP VOLTOOI

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Kasteel De Goede Hoop, die oudste gebou in Suid-Afrika, se bouwerk is op hierdie dag in 1679 voltooi. Die vyf punte of bolwerke is na die Nederlandse Prins Willem se titels vernoem: hy was die Prins van Oranje, Buren, Catzenellenbogen, Nassau, en Leerdam. Die grondplan daarvan was die embleem van die Suid-Afrikaanse Weermag.  Lees meer hieroor in hoofartikel.