KULTUUR- DAGBOEK 25 APRIL

Lees volledig by Kultuurdagboek

1.Die landdrosdistrik Uitenhage in die Kaap, word in 1804 deur kommisaris Jacob Abraham Uitenhage de Mist gestig. Hy was ook die stigter van Tulbach.

2.Telegrafiese kommunikasie tussen Kaapstad en Simonstad in die Kaap is vir die eerste maal in 1860 moontlik.

3.Afgevaardigdes van 45 lande, onder andere genl JC Smuts, premier van Suid-Afrika, ontmoet in 4.1945 in San Francisco in Kalifornië om die Verenigde Nasies (VN) te stig.

5.1949: Maatskappy vir Europese Immigrasie word gestig. Lees hieroor in hoofartikel.