1848: BOERE VERSET HULLE TEEN SIR HARRY SMITH

Lees volledig by Kultuurdagboek

KULTUURDAGBOEK 8 APRIL 1848

Nadat die Kaapse goewerneur, sir Harry Smith, op 3 Februarie 1848 wederregtelik en teen die sin van die meeste blanke inwoners die gebied tussen die Oranje- en Vaalrivier tot Britse grondgebied, te wel die Oranjerivier-Soewereiniteit, verklaar het, het veral die republikeinsgesinde immigrante noord van die Vetrivier besluit om hulle teen hierdie daad te verset. Hiervoor het hulle die hulp van Andries Pretorius, die bekende Voortrekkerleier, ingeroep, wat toe aan die Magaliesberg geboer het. Dit was hy wat aan Smith gesê het: "Hier vlug ons van die Britse gesag en waarheen ons wil, neem u alles in besit, waar moet ons heen? U sal daardeur die Emigrante-Boere tot twee weë dwing, nl om hul wettig gekoopte land te verdedig, of dieper die wildernis in te gaan."

Tot die laaste uitweg was Pretorius en sy volgelinge nie meer bereid nie, en op grond van hierdie versetgees het Pretorius op 8 April 1848 "eene Algemene Oproeping" aan alle mense gerig om "ons wettige eygendom, welk ons goed en den bloet van mans, frouwens en kinderen heef gekos, weer om te vragen..., want siet gij niet dat gij UE niet kond vry trekken nog vlugten, maar neemt God in UE harten en dan sweert in UE-handen en verdedig UE reg vrijheid welk aan alle schepselen op den aardboodem is geschonken."