KULTUUR- DAGBOEK 23 MAART

Lees volledig by Kultuurdagboek

1962: Die Oranjerivierskema word op hierdie dag onder die premierskap van dr HF Verwoerd aangekondig. Dit het twee damme, die Hendrik Verwoerddam tussen Colesberg en Bethulie, en die PK le Rouxdam tussen Petrusville en Luckhoff in die Vrystaat. Dit is aan die Visrivier verbind met die Ovistonnel. Mev Betsie Verwoerd open die skema in 1972 namens haar oorlede eggenoot.