DS JF NAUDÉ

DS JF NAUDÉ

20 MAART 1873

Jozua Francois Naudé is in Middelburg, Kaap, gebore. Ná sy opleiding as onderwyser in Kaapstad, gee hy onderwys aan die Goeie Hoopskool in Germiston. Gedurende die Engelse Oorlog is hy veldprediker, veral by generaal Beyers, op wie hy 'n sterk invloed uitoefen. Sy oorlogservarings en belangrike foto's publiseer hy daarna in sy boek Vechten en Vluchten.

Ná die oorlog word hy predikant van die NG Kerk en staan in die volgende gemeentes: Roodepoort, Piet Retief en Graaff-Reinet. As skriba van die Transvaalse Sinode, skryf hy die eerste notule in Afrikaans. Hy was ook lid van die Kommissie vir die Afrikaanse Bybelvertalling en het hom van harte aan die bevordering van Afrikaans gewy.

As onvermoeide kampvegter vir moedertaalonderwys, het hy in 1918 'n reuse-aandeel in die stigting van die eerste Afrikaanse laerskool in Transvaal op Roodepoort wat vandag sy naam dra, en op Graaff-Reinet het hy die eerste Afrikaansmediumskool in Kaapland, nl die Hoër Volkskool in Junie 1920 gestig. Hy was ook die eerste predikant wat Afrikaans van die kansel in Graaff-Reinet se kerk gebruik het. As kerkman, volksman en onderwysman, was hy 'n baanbreker. Hy is op 27 Augustus 1948 op Graaff-Reinet oorlede.