KULTUUR- DAGBOEK 18 MAART

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1883: Thomas Hugo le Roux, gebore op Worcester, was 'n taalgeleerde wat groot invloed op Afrikaanse taalkunde uitgeoefen het. In 1959 ontvang hy 'n eredoktorsgraad van Unisa. In sy 51 jaar as lid van die Taalkommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns lewer hy 'n reusebydrae oa in reëls vir korrekte skryfwyse in Afrikaans.

2. 1834: Maria Margaretha Koopmans-De Wet, Kaapse ondersteuner van die republikeine tydens die Tweede Vryheidsoorlog, is in Kaapstad gebore. Die Koopmans de Wet-huis in strandtraat 23, Kaapstad, waar sy voorrade vir die burgers van die republieke geberg en versteek het, is sedert 1940 'n nasionale monument en museum.

3. 1880:  'n Groot Afrikaner-volksbyeenkoms word by Kleinfontein gehou – lees daaroor by VOLKSBYEENKOMS BY KLEINFONTEIN

4. 1950: Die Universiteit van die Oranje-Vrystaat word gestig – lees daaroor by OVS-UNIVERSITEIT GESTIG