KULTUURDAGBOEK 29 DESEMBER

Die Slag by Helvetia: genl Ben Viljoen en sy burgers oorwin die Britse magte in 1900 tydens die Tweede Vryheidsoorlog by Machadodorp in Tranvaal.

Die eerste radio-uitsending in Suid-Afrika vind in 1923 plaas.

Landdros Andries Stockenstr√∂m en 9 ander mense sterf in 1811 op Doringnek in die Suurberg wanneer Xhosas hulle omsingel en vermoor tydens die Grensoorlog van 1811.  Jan Christiaan Greyling, een van die vermoordes, se weduwee het later met Piet Retief getrou.

Dr DF Malan stel in 1952 'n Dakota van die Suid-Afrikaanse Lugmag beskikbaar om die tweede selakantvis wat in die see by die Comore-eilande gevang is, na Suid-Afrika te bring.