1839: JF CELLIERS

KULTUURDAGBOEK 5 MAART

Lees volledig by Kultuurdagboek

JF Celliers was die vader van Jan FE Celliers, een van ons bekende Afrikaanse digters.

Johannes Francois Celliers snr is op hierdie dag in die distrik Malmesbury gebore en ontvang sy onderrig in die Paarl. Op 24-jarige leeftyd word hy joernalis by Het Volksblad. Op versoek van pres Burgers gee hy op 8 Augustus 1873 'n pro-regereringskoerant, De Volkstem, in Pretoria uit, wat as teenvoeter vir die Engelse koerante sou dien.

As gevolg van hierdie openlike steun aan die Transvaalse burgers wat Celliers in sy blad uitspreek, word hy in 1880 'n maand lank deur die Britse regering in die gevangenis gehou. Onderleiding van genl Joubert word 'n bedrag geld ingesamel om Celliers in staat te stel om syblad na sy vrylatting weer uit te gee.

In 1881 word Celliers Volksraadslid en sekretaris van die Afrikanerbond. Nog in 1881 verkoop hy sy drukkery aan die regering, en hy wy hom tot sy dood op 4 Maart 1895 aan die politiek.