1752: EKSPEDISIE VAN AUGUST FRIEDRICH BEUTLER

KULTUURDAGBOEK 29 FEBRUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

In opdrag van goew. Tulbagh, wat graag meer besondere inligting oor die uitgestrekte Oos-Kaap wou bekom, het 'n groep landtoggangers onder aanvoering van Beutler op hierdie dag van die Kasteel vertrek. Altesaam 71 mense en elf waens het die destydse bekende trekroete tot by Mosselbaai gevolg.

Daarvandaan het hulle deur Attakwaskloof deur die Langeberge, ooswaarts met Langkloof langs en verder in 'n noordoostelike rigting tot oos van die Keirivier gereis. Eers na ongeveer agt maande was die ekspedisie by die Kasteel terug. Deur die tog is die bekende maar vae inligting oor hierdie gebied deur juister waarnemings vervang. Voorts het hierdie reis die aandag sowel van die voortrekkende veeboerpionier as van die owerheid op Attakwaskloof as natuurlike roete oor die Langeberge gevestig. Langkloof is nie slegs as hooftoegangsroete tot die Oos-Kaapse streke oopgestel nie, maar dit het as 'n belangrike vestigingstreek vir die Afrikaner in sy wording en vir sy nageslag gedien.