1937: TOTIUS IN BLOEMFONTEIN GEHULDIG

KULTUURDAGBOEK 20 FEBRUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

In 1937 besit die Afrikaanse volk reeds die Psalmboek in sy eie taal. Totius was die berymer. Ook met die Afrikaanse Bybel het hy die leeue-aandeel gehad. Kerk en volk is innig dankbaar, en die FAK neem die voortou om hierdie dank te bewys.

En so word 1937 die jaar van die Totiusfeeste met die hoogtepunt in die stadsaal van Bloemfontein op 20 Februarie. 'n Skare van 2 000 vul die saal van hoek tot kant, en vader J.D. Kestell voer namens die volk die woord. Aangrypend is Die Volksblad se berig:

VOLK VERENIG IN HULDE AAN GROOT DIGTER Harte Tril saam by Kestell-woord: Ons innig Geliefde Totius

Voorts sê die blad: “Dwarsdeur die verrigtinge was 'n warm Afrikanergees waarneembaar. Die toesprake, sang en grootsheid van die plegtigheid was van so 'n aard dat die koudste Afrikaner-hart daardeur sou geroer word, en toe dr. J.D. Kestell met bewoë stem, 'n ferme handdruk en 'n traan van dankbaarheid in die oog, met die woorde ‘hoog geagte doktor, toegewyde bedienaar van die Woord, seer geliefde professor – innig geliefde Totius’ die Transvaalse Vierkleur, wat 'n bronsbeeld van Van Wouw omsluier het, aftrek en aan hom 'n tjek van ruim £1 000 oorhandig, het geweldige toejuiging losgebars – 'n nasie het hulde gebring.”