1839: PIETERMARITZ- BURG UITGELÊ

KULTUURDAGBOEK 15 FEBRUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die regulasies vir die uitleg van die derde Voortrekkerdorp Pietermaritzburg — die eerste in Natal— is op hierdie dag in 1839 gedateer. Dit was digby die laer van kmdt. Greyling, en hy het in Oktober 1838 reeds besluit dat 'n dorp op daardie plek aangelê moet word. Dit is ter herinnering van Pieter Retief en Gerrit Maritz as Natalse Trekleiers so genoem. Vroeër was dit as Stinkhoutrand bekend.

Die inwoners het besonder spoedig tuin gemaak en water verskaf en ook huise in onder meer Kerk-, Berg- en Retiefstraat gebou. Dit was 'n welkome verandering ná al die maande waarin die Natallers in walaers moes leef en ná die ellende van die hele 1838 en na die eerste onsekerheid nadat Dingaan in Desember 1838 volledig verslaan is.