1918: STIGTING VAN DIE KWV

KULTUURDAGBOEK 8 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Chroniese oorproduksie en die ongeorganiseerde stand van die wynboere bring mee dat, deur die ywer van CWH Köhler, die Ko-operatiewe Wijnbouers Vereniging van Zuid-Afrika Beperkt, geregisteer word. Hoofsaaklik as 'n stabilisasiefaktor en deur bedryfsleiding, het dit bygedra tot die vooruitgang en welvaart van die wynprodusente.