1806: SLAG BY BLOUBERG

KULTUURDAGBOEK 8 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

'n Sterk Britse troepemag onder genl D Baird het die swak garnisoen van genl JW Janssens by Blouberg beslissend verslaan. Dit was die begin van die vestiging van 'n Britse owerheid oor 'n Hollandssprekende bevolking. Die militêre botsing was tegelyk ook simbool van die kultuurstryd tussen Boer en Brit deur baie dekades hierna.

Deur middel van wegewing, die onderwys en kerklike optrede, deur ekonomiese en politieke belemmering en heulery met bedreigers van die Afrikaners en deur middel van verleidingspogings van Afrikaners self, is probeer om Britse oorheersing te bevestig.