1857: VIERKLEUR 1e KEER GEHYS BY MW PRETORIUS SE INHULDIGING

KULTUURDAGBOEK 6 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

By geleentheid van MW Pretorius se plegtige beëdiging as eerste president van die Suid-Afrikaanse Republiek op 6 Januarie 1857, is ook die nuwe vlag van die Republiek, die Vierkleur, vir die eerste keer gehys te Potchefstroom. Die ontwerper is waarskynlik ds Dirk van der Hoff.

Marthinus Wessel Pretorius, gebore op 17 September 1819, word in 1853 komdt-genl van Transvaal; in 1855 word hy op Potchefstroom tot provisionele Staatspresident verkies en in 1856 tot Staatspresident.

Op 6 Januarie 1857 word hy as Staatspresident beëdig. Die inhuldiging het op 'n plegtige wyse geskied. Die Volksraad het vier lede afgevaardig om Pretorius te perd by sy huis te gaan haal. Hulle het tussen die skare op die makplein teenoor die Hervormde Kerkgebou na die landdroskantoor gery. Daarna het ds Van der Hoff 'n toespraak gehou, en die president is beëdig. Gewapende burgers het 'n paar sarsies afgevuur, die kanon het gebulder en tegelykertyd is die Vierkleur op die markplein gehys.

Nadat die ander lede van die Uitvoerende Raad beëdig is, is hulle in optog na die Hervormde Kerk waar ds Van der Hoff 'n gebed gedoen en 'n redevoering gehou het. Met die terugoptog het ds Van der Hoff by die Vierkleur 'n toespraak gehou en die Vlaggelied voorgedra. Die stoet is onder salvo's terug na die kantoor met die gevoel dat dit 'n dag vol belofte vir die toekoms is.