1890: SKRYWER EN WETENSKAPLIKE 'HENDRIK BRAND'

KULTUURDAGBOEK 12 DESEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die skrywer van talle boeke waaronder 'n reeks speurverhale, het onder die skuilnaam Hendrik Brand geskryf. Sy regte naam was Sydney Harold Skaife, wat op hierdie dag in Londen gebore is waar hy ook later skoolgegaan het.

Nadat hy sy studies voltooi het kom hy in 1913 na Suid-Afrika en begin sy loopbaan as onderwyser aan die Hoër Jongenskool Rondebosch, waarna hy in diens tree van die Departement van Landbou as insektekundige.

Later word hy organiserende inspekteur van Landbou en Wetenskap in die Kaaplandse Onderwysdepartement en gee hy in hierdie hoedanigheid die vak Natuurstudie 'n onberekenbare groot hupstoot vorentoe.

Hoewel nie 'n Afrikaner van geboorte nie, het hy hom besonder aangetrokke gevoel tot die Afrikaners, onder wie hy baie vriende gehad het.

Hy het bekendheid verwerf veral om sy reeks speurverhale, en sy boeiende natuurstories vir kinders soos Vreemde ondervindinge van Jan Harmse; Vreemde ondervindinge onder die insekte; en: Vreemde ondervindinge onder die see.

Suiwer wetenkaplik van aard is veral sy werk The study of ants.

In November 1976 is hy in Houtbaai oorlede.