1965: SELFSTANDIG- WORDING VAN BYBEL- VERENIGING VAN SA

KULTUURDAGBOEK 1 NOVEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Van 1820 tot 1965, dit wil sê 145 jaar, is Bybelwerk in Suid-Afrika deur die 'British and Foreign Bible Society' georganiseer. Toe ds HPM Steyn, later bekend as Bybel Steyn, in 1922 as voltydse sekretaris diens aanvaar, is 'n nuwe era begin.

In 1924 reeds is op groter plaaslike seggenskap aangedring. Met die vertaling van die Bybel in Afrikaans is 'n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van die Genootskap in Suidelike Afirka ingelei.

In 1935 is daarop gewys dat 'n Suid-Afrikaanse sekretariaat die werk doeltreffender kan doen.

Die hoofbestuur in Londen het hierdie oordeel nie gedeel nie. Die bestuur in Kaapstad het op reorganisasie bly aandring totdat Steyn in 1948 as hoofsekretaris vir Suid-Afrika en die aangrensende gebied aangestel is.

In 1957 neem ds JTM de J van Arkel by hom oor en is daar voortgegaan om Bybelwerk 'n nasionale onderneming te maak. Die naamsverandering dui dit aan: want vanaf 1961 lui dit: "Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika – Hulpvereniging van die Britse en Buitelandse Bybelsgenootskap."

Vanaf 1 November 1965 tree dit uit eie reg op en sonder 'n buitelandse binding.