1899: SLAG BY NICHOLSONS- NEK

KULTUURDAGBOEK 30 OKTOBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Na die neerlae wat die Boere in die Tweede Vryheidsoorlog by Talana en elandshoogte gely het, was hulle vasbeslote om die terugvallende Engelse by Ladysmith te verslaan. Die slag by Nicholsonsnek vind op hierdie dag plaas toe die Britte 'n aanval op die Boerelinie doen. Oppad na Nicholsonsnek bestyg lt. kol. Carleton se afdeling Cayingubokop, waar hy met die Boeremagte slaags raak. Ten spyte van die chaos wat dit veroorsaak slaag Carleton daarin om sy soldate in 'n boogverdediging op die kop op te stel.

Na die noorde waar die kop in Nicholsonsnek uitloop, plaas hy nieteenstaande waarskuwings, slegs 'n klein wageenheid. Onder aanvoering van kommandante De Wet, Steenkamp en Van Dam, bestyg die Boere die kop met die spits van hul aanval uit die noorde. Teen half twee die middag gee Carleton die stryd gewonne, met die verlies van sowat 1 200 aan gesneuweldes, gewondes en krygsgevangenes.