1914: PROTESSKRIF VAN CF BEYERS EN CR DE WET OOR DUITS-SUIDWES-OORLOG

KULTUURDAGBOEK 29 OKTOBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Nadat genl Christiaan Beyers op 19 Oktober 1914 Pretoria verlaat en na Damhoek verskuif het is hy op 22 Oktober op 'n volksvergadering as leier van die protesterende burgers in Transvaal aangewys.

Op 27 Oktober het 'n regeringsmag sy manne by Commissiedrift uiteengejaag, en 'n dag later het hy genl JCG Kemp op Steenbokfontein ontmoet. Met die hulp van ds HD van Broekhuizen is 'n 'kennisgewing' opgestel waarin misnoeë uitgespreek word omdat die regering besluit het om Duits-Suidwes-Afrika te verower sonder raadpleging van die volk.

Die regering het opgrond van onjuiste berigte en bewerings van Parlementslede van die Suid-Afrikaanse Party besluit om 'n volk aan te val wat Suid-Afrika nog nooit leed aangedoen het nie, en het boonop die publiek deur middel van krygswet belet om te protesteer.

Die protesskrif waarsku teen onnodige vergieting van broederbloed maar versoek die burgers om alles in hulle vermoë te doen om die veldtog teë te werk en ook te weier om vir die regering te gaan veg aangesien "...ons enige doel is de eers van God en het heil van volk en vaderland".

Die kennisgewing is gedateer 29 Oktober 1914 en is geteken deur CR de Wet en CF Beyers as generaals van die protesterende burgers, hoewel genl De Wet waarskynlik nie 'n aandeel in die opstel van die geskrif gehad het nie.