1901: EMILY HOBHOUSE IN ARRES

KULTUURDAGBOEK 27 OKTOBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Emily Hobhouse is op hierdie dag in militêre arres geplaas by haar aankoms met die Avondale Castle in Tafelbaai. Hierdie arbitrêre stap het gevolg op die verklaring van krygswet in die Kaapkolonie, maar vir mej Hobhouse was dit 'n bittere vernering en maar net nog 'n tasbare voorbeeld van oorlogsonreg.

Nadat 'n deportasiebevel aan haar beteken is, is sy met geweld deur Britse soldate na die Roslyn Castle oorgeplaas en na Engeland teruggestuur. Haar gesondheid is as gevolg van hierdie voorval ernstig benadeel en haar vertroue in "Britsh fairplay" blywend geskok.