1874: VIERKLEUR DEUR KRUISVLAG VERVANG

KULTUURDAGBOEK 24 OKTOBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Omdat staatspresident TF Burgers graag die sogenaamde Voortrekkervlag in ere wou herstel het die Volksraad van die ZAR op hierdie dag die bestaande landsvlag, die Vierkleur, deur 'n nuwe vlag, die sogenoemde Kruisvlag, vervang.

Die Kruisvlag was, naas die bekende Driekleur van die Natalse Voortrekkers, die vlag van die Voortrekkers onder leiding van AH Potgieter.

Dit het bestaan uit 'n oorhoekse rooi kruis op 'n blou agtergrond. Pres Burgers het, om heraldiese redes, 'n wit streep ingevoeg ten einde die rooi kruis van die blou agtergrond te skei.

Op 10 Mei 1875 het die ZAR egter weer besluit om van die nuwe Kruisvlag af te sien en die Vierkleur weer in te stel. Die Kruisvlag sou egter as presidentsvlag beskou word maar hiermee was pres Burgers nie tevrede nie, en daar is volkome van die Kruisvlag afgesien.

Die rooi kruis op hierdie vlag het as die St Andrieskruis bekend gestaan. Vandaar, so word deur sommige beweer, die naam Andriesstraat in Pretoria. Oorspronklik is dit glo as St Andriesstraat deur landdros AF du Toit aangedui, maar met die jare het dit in die volksmond as slegs die Andriesstraat behoue gebly.