1911: BYEENKOMS OM UNIALE POLITIEKE PARTY TE STIG

Lees volledig by Kultuurdagboek

KULTUURDAGBOEK 17 OKTOBER

Dit is verbasend hoe gereeld pres MT Steyn deur verskillende politieke partye en kultuurgroepe genader is om sedert 1902 en ook ná 1910 leiding te gee. Toe premier L Botha 'n uniale politieke party wou stig het hy eweneens vir Steyn gevra om teenwoordig te wees, raad te gee en in elke geval vooraf vir Botha met wenke te help.

Hy gaan voort om te skryf dat die land se omstandighede so moeilik is as wat dit nog nooit vroeër was nie. Hy het dit veral ook daarop gebaseer dat daar onder goeie vriende en by goeie patriotte nog 'n te sterk provinsialistiese gevoel bestaan het. Hy het dit gesien as die grootste moeilikheid waarteen hy stuit maar deur billik te regeer en die algemene belange voor oë te hou sou hy hierdie gesindheid te bowe kom.