1903: MIKRO, DIE SKRYWER

Lees volledig by Kultuurdagboek

KULTUURDAGBOEK 8 OKTOBER

Christoffel Hermanus Kühn wat op hierdie dag gebore is, het onder die skuilnaam Mikro geskryf. Sy bekende trilogie, Toiings in 1934, Pelgrims  in 1035, en Vreemdelinge in 1944, word beskou as die kern van sy werk. Hy was skrywer van novelles, romans, speurverhale, jeugverhale en toneelstukke. Vir eersgenoemde twee werke is hy bekroon met die Hertzogprys en vir Die Porseleinkat is die Hofmeyrprys aan hom toegeken.

In sy werke was hy die skepper van die vereenvoudigde struktuur, van die gemoedelike, gemeensame formule vir lewenswaardes en lewenswaarhede.

Tussen Julie 1958 en Desember 1966 het 38 boeke van Mikro verskyn. Sy 75e boek, die jeugverhaal Die Goue Protea in 1962, is bekroon in 'n wedstryd vir jeugverhale wat Nasionale Boekhandel uitgeskryf het.

Ander werke van hom is onder meer Die Rooi Lêer, Die Koperkan, 'n versameling kortnovelles Drie Vroue en 'n Hond, Die Ruiter in die Nag, Huurling, Klaradynstraat, Huisies teen die heuwel, Die Donker Stroom, en Die Wa-as.

In 1928 het hy begin onderwys gee. Later was hy skoolhoof op Kuisrivier. In 1950 het hy dosent aan die Opleidingskollege in Oudtshoorn geword. In 1956 is hy aangestel as redakteur van Boerdery in Suid-Afrika. Later is hy bevorder tot Hoofredakteur: Publikasies van die toenmalige Departement van Landbou.

Van sy werke wat deur die Afrikaanse Radiodiens uitgesaai is, is die bekendste Die Rooi Lêer en 'n gedramatiseerde verwerking van Die ruiter in die nag. Mikro self het by meer as een geleentheid die mening uitgespreek dat dit jammer is dat die meeste lesers by sy werk Toiings vasgesteek het. Sy eie mening was dat sy Mattewis en Meraai-novelles sy beste werk is. Tot sy aftrede was hy hoof van die Landsdiensbeweging in Suid-Afrika, waar hy 'n groot bydrae gelewer het tot die uitbouing van die jeugbeweging. Trouens, die Landsdiensbeweging was sy inspirasie vir die skryf van Die Goue Protea.

Hy is op 17 April 1968 op Somerset-Wes oorlede.