1862: BLOEDSTRAAT, PRETORIA, KRY SY NAAM

KULTUURDAGBOEK 14 SEPTEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Op hierdie dag, 'n Sondagoggend, is Jacobus du Toit, seun van die bekende landdros Af du Toit van Pretoria en die kêrel van Stephina Maria Aletta Schoeman, dogter van kmdt-genl SJ Schoeman, gewond. Die voorval het aan Bloedstraat in Pretoria sy naam besorg waar dit plaasgevind het.

Die jong Du Toit is deur sy moeder met 'n boodskap na mev Stephanus Schoeman gestuur maar oppad daarheen is hy deur burgers onder Jacob Malan voorgekeer. Dit was in die dae van ernstige broedertwis in Transvaal en daar is menigmaal sonder oorleg opgetree.

Du Toit het die bevel om stil te hou blykbaar nie gehoor nie. Daarom is daar op hom en sy perd geskiet. Hyself is in die skouer gewond en was later as gevolg daarvan gedeeltelik verlam. Hy kon gevolglik nie meer sy werk as messelaar en dakdekker behoorlik verrig nie. Die perd is in die voorval doodgeskiet.

Die gebeurtenis het die jong Pretoria geskok – veral omdat die voorval tussen die eerste en tweede gelui van die klokke met kerktyd plaasgevind het – toe was 'n Sondag nog deur die Boerevolk geag en as dag van die Here gebruik om eredienste by te woon.