1572: DIE BLOEDBRUILOF

KULTUURDAGBOEK 24 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Bartholomeusnag of Bloedbruilof soos dit ook genoem word, het in 1572 plaasgevind toe duisende Protestante in Parys byeengekom het om die huwelik van Magaretha van Valois met Hendrik van Bourbon te vier.

Baie Franse Rooms-Katolieke het gevrees dat hierdie huwelik die Protestantse element in die land sou versterk, Daarom het hulle 'n vreesveldtog begin en die koning Karel IX en sy moeder Catharina de Medici daarvan oortuig dat hulle lewens in gevaar is. Die Franse Roomse hoë lui het die straatskares tot moord aangehits en Gaspard de Coligny as leier saam met 2 000 Hugenote, talle van hulle edelliede, vermoor.

Die aanval het versprei en voortgeduur, sodat ongeveer 20 000 Protestante om die lewe gebring is. Baie duisende het uit die land gevlug, en die Protestante se lewe het onveilig geword. Een so 'n persoon wat die land verlaat het was Chrétien de la Quellerie, die oupa van Maria de la Quellerie, die  vrou van Jan van Riebeeck – 'n suiwer Godsbestiering vir Suid-Afrika!