1961: FEDERASIE VAN RAPPORTRYERS- KORPSE GESTIG

KULTUURDAGBOEK 12 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

Vroeg in die jare vyftig het mnr Hennie Roux van Johannesburg, 'n reünie gehou van rapportryers wat in 1949 met die inwyding van die Voortrekkermonument, boodskappers na die monument gedra het, en is die eerste Rapportryerskorps gestig.

Hierdie gedagte het landwyd posgevat, en op 12 Augustus 1961 het 35 korpse in Pretoria kongres gehou en is die Federasie van Rapportryerskorpse gestig. Dit was die begin van 'n landwye Afrikaanse kultuurorganisasie wat tot 'n Afrikaanse volksdiensorganisasie ontwikkel het.

In 1979, agtien jaar na sy stigting, was daar 530 korpse met ongeveer 15 000 lede. Die Rapportryers het hul taak daarin geleë gesien om die Afrikaanse kultuur, belange, leefwyse en Christelike lewensbeskouing van identiteit te help beskerm en bevorder by wyse van sosiale samesyn, studie, besinning en praktiese optrede sowel op plaaslike as op landwye vlak. Hierdie was die suiwer doel waarvoor die organisasie gestig is en is daarmee voortgegaan tot die Rapportryers soos meeste ander suiwer Afrikaanse organisasies deur middel van die seekatarms van die Internasionale Geldmag infiltreer en gekaap is in die poging om die Afrikaner sy trots te ontneem en sy mag te stuit sodat sy land sonder slag of stoot geneem kon word. Voordat Suid-Afrika in 1994 finaal in die mag van swart kommuniste geland het, was die Federasie in samewerking met die Potchefstroomse Universiteit verantwoordelik vir die daarstelling 'n leerstoel in die internasionale politiek.