1940: FEDERALE VOLKS- BELEGGINGS BPK (FVB) GEREGISTREER

KULTUURDAGBOEK 7 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

"'n Volk red homself" was die wekroep wat wyle Vader Kestell laat in die dertigerjare tot die Afrikaanssprekendes gerig het. Hierdie wekroep is gebore uit die nood van die Afrikaner, voorspruitende uit droogtes en die depressie-jare.

Daar is tot in daardie stadium in 'n groot mate aanvaar dat die Afrikaner nie geskik is vir die handel en nywerheid nie. Toe kom die eerste Ekonomiese Volkskongres van 1939, wat deur die FAK georganiseer is, waar die toetrede van die Afrikaner tot die handel en nywerheid bepleit is. Ingevolge 'n besluit van die kongres word Federale Volksbeleggings Beperk op 8 Julie 1940 finaal geregistreer.

Ondanks geweldige teenkanting, veral in die eerste tien jaar, het FVB 'n pad geloop waar daar nie alleen omgesien is na die beste belange van sy aandeelhouers nie maar ook na die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse ekonomie as geheel.

'n Kenmerk van die Federale Groep was sy besondere vermoƫ om suksesvolle vennootskappe met ander Suid-Afrikaanse en oorsese groepe aan te gaan. Dit het die groep in 'n posisie geplaas van waar hy saam met die sterkgroeiende ekonomie van die Republiek kon voortbeweeg en uitbrei sonder om sy identiteit te verloor.