NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Mens is soms verstom dat soveel mense se oë só gesluit vir die waarheid kan wees, veral die waarheid oor God en die waarheid oor ons volk en landstoestand. Maar Jesus het aan die sondige Skrifgeleerdes wat gedink het hulle weet alles, gesê: "Tot 'n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word." En toe hulle vra of hulle dan ook blind is, antwoord Hy: "As julle blind was sou julle geen sonde hê nie maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly julle in die sonde". Die Bybel sê dus dat diegene wie so geestelike oë so gesluit is dat hulle die waarheid nie sien nie maar dink dat hulle beter weet, bly in die sonde -  onrusbarend getalle in Suid-Afrika!

VOLKSHOOP (9)

Adv PJ Pretorius

Lees volledig by Volkshoop - die boek

"Die Afrikanervolk gaan weer gesuiwer word, maar niks kan ons nou meer stuit nie. En hoewel die verraad en broedertwis verskriklik onder ons mense is, sien ek dat ons nogtans voortworstel op die pad wat God vir ons bepaal het...   ... dat die swartes hulleself gereed sal maak vir ’n oorlog teen die Boere-Afrikanervolk (spanne swart osse word ingespan). Daar word planne in die geheim gemaak om die Boerevolk te vernietig. Intussen bewapen hulle hulself met die hulp van die Kommuniste...   ... Op die vraag waarom hierdie mense op die vlug slaan, gee oom Nicolaas die volgende interessante, maar vreemde antwoord: Dit sal wees oor die Gees van Verskrikking wat God in hul harte skep."

Siener van Rensburg se visioene oor die wedergeboorte van die Boerevolk

Oom Klasie van Rensburg se voorspellings betreffende die verwesenliking van ’n nuwe Boererepubliek met Duitse militêre hulp kom in die kollig net voor of gedurende ’n groot wêreldoorlog.

Siener van Rensburg se voorliefde vir die Boerevolk het hom in hierdie land se geskiedenis sedert die Tweede Vrydheidsoorlog een van die groot geeste van tyd gemaak. Ons het reeds gesien dat die Siener se voorspellings van die totstandkoming van ’n nuwe Boere republiek met Duitse hulp, sy naam sedert 1914 in die Suid-Afrikaanse geskiedenis lewendig gehou het. Ons verwys hier na drie belangrike gebeurtenisse in die Suid-Afrikaanse geskiedenis wat saamval met groot wêreldoorloë, naamlik gedurende die Eerste Wêreldoorlog was dit die Rebellie van 1914, gedurende die Tweede Wêreldoorlog was dit die Ossewatrek van 1938 en gedurende die komende Derde Wêreldoorlog sal dit die verset teen die politieke oorgangsproses (veral vanaf 2 Februarie 1990) wees.

Elke keer het die teenwigte van die Boerevolk tydens hierdie oorloë en/of die komende oorlog dit bewerk dat Siener van Rensburg se voorspellings nie bewaarheid word nie en is die Siener se geloofwaardigheid elke keer aangetas. Die Siener se goeie naam het in die slag gebly omrede die omstandighede vir die vervulling van voorspellings nie altyd deur die vertolkers reg geïnterpreteer word nie.

Om te sê dat Siener van Rensburg met sy voorspellings vergesog is, is ongegrond. In soverre dit die akkuraatheid van Siener se voorspellings betref, kan ons meld dat daar ’n korrelasie bestaan tussen dit wat hy voorspel het gaan gebeur en dit wat inderdaad gebeur het. Ex post facto (histories) beskou blyk dit dat die regte omstandighede soos Siener van Rensburg dit voorspel het nog nie werklik gerealiseer het nie. Derhalwe is dit duidelik dat die Siener tot nou toe nie altyd deur sy kritici reg verstaan is nie.

Beoordeel teen die agtergrond van die instelling van ’n swart regering in Suid-Afrika, verhoog dit die waarskynlikheid dat die omstandighede immers gunstig is dat die tyd vir die verwagte staatsgreep deur die Boerevolk aangebreek het. Hierdie staatsgreep sal as gebeurtenis voortspruit uit die komende Derde Wêreldoorlog. Ek sien daar kom ’n tyd dat die hele wêreld omgeploeg is (dis die uitbreek van die Derde Wêreldoorlog, en dinge is baie deurmekaar). Dan sien ek oor die omgeploegde land lê ’n slang. Ek sien nie sy kop of stert nie (niemand sal presies weet waar hierdie oorlog begin het of waar dit gaan eindig nie). In die kerk sal dinge ook baie deurmekaar wees."

In die onderstaande gedeelte sal ’n sintese (samevoeging) gemaak word van die Siener se voorspellings betreffende die staatsgreep hier en die voorspel daartoe. Hierdeur sal op wetenskaplike wyse beter perspektief gegee word betreffende die omstandighede soos die Siener voorspel waaronder die verwagte staatsgreep sal realiseer. In die verband sal ons nie alleen sien dat die Duitsers ’n betekenisvolle rol gaan speel in die verwagte staatsgreep nie, maar ook dat ’n neo-Nazi-staatsgreep in Duitsland die staatsgreep hier vooraf moet gaan.

Die aanloop tot die Derde Wêreldoorlog en die wedergeboorte van die Boerevolk

Siener van Rensburg het op 12 Maart 1917 ’n gesig gesien wat vir hom gesê het dat Suid-Afrika eendag’n swart regering sal hê, maar dat dit relatief kort van duur sal wees. Volgens ’n artikel in ’n bylae van Keur & Fyngoud van 1949-1950 meld die skrywer dat die aanloop tot die Derde Wêreldoorlog hier in Suid-Afrika sou begin wanneer die finale stryd vir die Boerevolk se behoud losbars. So, sê Siener, sal ons sien die Heer se weë is nie ons s'n nie. Ons sal aan die bewind kom, want ek sien ’n Boere-velskoen (Boere-regering). Ek sien ’n grasdakhuis (Boere-kabinet).

Oom Siener van Rensburg het gesê: Voordat ons 'n (Boere-republiek gaan kry, wag daar ’n bitter tyd op ons. In 1914 met die Rebellie, het ons (die Boere wat hulle nie met die Regeringsbeleid kon vereenselwig nie) deur ’n sif gegaan. Die keer gaan ons deur ’n smeltkroes. Ek het toe ook vir julle gesê ek sien die tyd is donker, want as ek op my perd sit, kan ek nie sy maanhare sien nie, maar in die moeilike tyd wat kom, sal dit so donker wees dat ek nie my hand voor my oë kan sien nie. Maar vir ons wat weet, sal dit nie so ’n erg donker tyd wees nie. Oom Siener het reeds in 1916 aan Boy Mussmann gesê: Daar kom ’n tyd dat ek weer baie in die nuus sal wees. In daardie tyd sien ek baklei ons nog onder mekaar, toe is als meteens verby, en sit ons met ’n swart regering. Dan eers begin die Afrikaner se laaste, maar ook sy felste stryd.

Gedurende die donker tyd sal drastiese hervorminge die land as’t ware omploeg, wie baas was, is nou klaas. Hierdie drastiese veranderinge het reeds plaas gevind. Die Siener voorspel dat daar bitter moeilike tye van armoede en ellende op die Boerevolk wag — hy sal van brood en water moet lewe. Op die oomblik is die armoede onder die Boere-Afrikaner groot. Daar is baie mense wat byna letterlik van brood en water lewe. Die Boere is mismoedig. Boere loop in en uit hul huise. Hul hoede hang in hul oë en hul koppe hang laag (Hulle is baie moedeloos). Ek sien kolle op hulle oë wat soos pêrels lyk (hulle word verblind en kan nie sien wat werklik besig is om rondom hulle te gebeur nie). Dan sien ek Hosea 4:16 voor my verskyn. Maar die Boerevolk se swaarkrydae sal ook die begin wees van die swartman (van Afrika) se finale ondergang — ’n klein swartetjie kom uit... en net sy kop steek uit. Indien die swartman ons slegs vir ’n kort tydjie gaan regeer en die Boerevolk se swaarkry onder die swart regering die begin van die swartman se ondergang sal wees, kan die uitkoms nie meer baie ver in die toekoms wees nie.

Dinge sal ook eers verander wanneer die volk se geloof en vertroue in God herstel word. Dit sal in daardie tyd wees dat die Boerevolk met sy rug teen die muur veg en dit sal lyk of daar geen hoop meer vir hom is nie. Die Afrikanervolk gaan weer gesuiwer word, maar niks kan ons nou meer stuit nie. En hoewel die verraad en broedertwis verskriklik onder ons mense is, sien ek dat ons nogtans voortworstel op die pad wat God vir ons bepaal het. As deel van die suiweringsproses sien die Siener dat: Alle verborge en twyfelagtige bedrywighede in SA sal stelselmatig omgekeer word. Korrupsie en kullery, leuens en geheime van alle politieke partye en privaat instansies word genadeloos opgegrawe en openbaar. (Volksverraad) So ’n suiwering impliseer dat die ongewenste elemente onder die Boerevolk uitgehaal sal moet word. Deur al die dekades is die Boerevolk herhaalde kere in die rug gesteek deur verraaiers in sy midde. Daar kan geen hoop op vrede wees tensy hierdie verraaiers finaal verwyder is nie.

Die Siener het ook voorspel dat die Nasionale Party (met sy politieke foefies nl die Vryheidsfront en die Konserwatiewe Party) sal verbrokkel en verdwyn. Die Boere verlaat die kerk en soek sy heil in die Hoër Hand. Tog keer hulle nie hulle rug op God nie, want die Siener het inderdaad op 16 Maart 1914 ’n gesig gesien waarin die Boerenasie weer op God sal vertrou.  Dan kom daar ’n tyd wat die volk weer op sy knieë in verootmoediging voor God sal gaan staan — politieke en ander geskille word vergeet omdat dit nie meer saakmaak nie. In die aangesig van die vernietigende aanslag op die Afrikaner keer hy terug na God aan wie hy ’n Gelofte afgelê en nou bid hy dat sy son nie moet ondergaan nie.

Die volk is in rou. Hy weet dat daar binnekort ’n smeltkroes op hom wag en hy weet dat hy nie sonder sy God daardeur sal kan gaan nie. Dit dwing hom op sy knieë in ’n hulpgeroep dat sy son nie moet ondergaan nie. Die egte Boere maak vordering. Dit gaan moeilik, maar die Boere bereik hulle doel. Die Boerevolk word weer gebore.

’n Afrikaner in Europa dra gedurende die donker tyd ons volk se belange op die hart. Hierdie donker tyd sal saamval met ’n instroming van swartes uit Oos-Afrika en die grootste staking in die land. Die Siener voorspel: Vreemdelinge (wilde makoue) uit Oos-Afrika stroom nou die land binne en oral waar hulle gaan, is daar geweld en bloedvergieting (trek in dieselfde rigting wat dit brand.) Maar eers hierna begin die moeilikheid met die swartes en Kommuniste in Suid-Afrika (kom ’n ry assegaaie uit en gaan groot en klein rooi beeste uit). Dit beteken dat die swartes hulleself gereed sal maak vir ’n oorlog teen die Boere-Afrikanervolk (spanne swart osse word ingespan). Daar word planne in die geheim gemaak om die Boerevolk te vernietig. Intussen bewapen hulle hulself met die hulp van die Kommuniste.

Ons gevare is groot, ons vyande legio en sterk en ryk. Hulle gebruik ons land se rykdomme teen ons. Hulle hits die koelies en basters en swartes teen ons aan. Selfs ’n deel van die polisie en die leer gaan teen ons om ons te probeer onder bring. In die VSA  word alles in die geheim vooraf gereël tussen daardie regering en die leiers hier, om op ’n gegewe tyd en moment, hulle troepe hierheen te stuur om hulle hier te help teen ons. Hulle sit lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die Boere en sy regering. Hier kom ’n rewolusie en baie van ons sal deur hulle doodgemaak word. Ons sal onsself teen hulle moet verdedig en al wat ’n Afrikaner is, sal moet bymekaarstaan om onsself van ondergang te red. Hulle sal in die geheim klaarmaak om weer die baasskap met opstand en geweld in die hande te kry. Daarom dan dat die [Amerikaanse] troepe in die geheim na ons hawens kom om hulle te help teen ons. Ons leërs sal in twee breek. Ons mense sal van hulle uitgaan, maar hulle sal met alles bly sit. Die [Amerikaners] is baie doelbewus en hulle spioene is oral. Daar is baie mense in die land wat beweer dat hulle groot nasionaliste (regs) is maar hulle is dit nie. So sal dit ook in die Polisiemag wees. Ons vyande sal baie versigtig in die geheim vergaderings hou, ook wapens en ammunisie van [die VSA] en ander lande heimlik invoer, en oral by hulle geheime vergader- en opslagplekke wegsteek. Wanneer hulle klaar is, sal hulle ook die swartes en gekleurdes uitnooi en aanhits om deel te neem aan die opstand wat hulle dan sal begin. Dit sal ’n rewolusie wees en ons vrouens en kinders sal in die grootste gevaar verkeer."

Die lughawebasis in Gaberone en Botswana is intussen vergroot. Daar word dus gereedgemaak vir oorlog. Teen hierdie tyd is dit ook algemeen bekend dat die Amerikaners ’n verskuilde agenda het wat die Boerevolk betref. Hulle gee voor en het nog altyd voorgegee dat hulle ons vriende is en ons belange op die hart dra, maar dit is van alle waarheid ontbloot. In hierdie geval dien hulle slegs hulle eie belange. Hulle ontsaglike staatskuld noop hulle om elders inkomste te gaan soek. Die maklikste teiken is Suid-Afrika met sy verdeeldheid, onmin en geweld.

Ook die Kommuniste sal gereedmaak om die Blanke Afrikaner te kom vernietig. Die Kommuniste sal hierdie situasie misbruik om Suid-Afrika sosialisties te maak. Hulle kry ’n hupstoot wanneer Rooi Sjina ook hulleself hier in nywerhede kom vestig. Daar is reeds talle sulke nywerheidsvestigings veral aan die Rand. Vervolgens voorspel Oom Klasie dat  daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die swartes en die koelies. Behalwe ook vir die moeilikhede oorsee (rassekonflik en burgeroorloë). In verband met die swartmoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai na buite. Onluste en bloedvergieting sal in daardie tyd in Johannesburg (Oos-Rand) aan die orde van die dag wees.

Terselfdertyd sal daar Engelse wees wat hulle met die Afrikaner se saak vereenselwig. Talle Engelssprekendes, veral mense wat jare gelede uit die destydse Rhodesië gevlug het, vereenselwig hulle nou met die Boerevolk se stryd om vryheid. Diesulkes sal vas bly staan, maar daardie wat teen die Boerevolk is, sal uiteindelik beangs op vlug slaan. Alhoewel dit vir ons baie donker gaan word, sal ons vyande nie daarin slaag om ons geheel en al ten gronde te rig nie. Alle moontlike en verdagte leëroffisiere word gevang en vervang met jingoes.

Dit is algemeen bekend dat konserwatiewe Afrikaners in die leër, asook in die polisie vervang word met mense wat die swartes en swart regering goedgesind is. Daar is talle mense wat reeds met hierdie meelopers te doene gekry het.

Maar daar vind iets plaas waarmee hulle nie rekening gehou het nie, en dit bring ’n einde aan hulle heerskappy en bedrywighede vir goed. ’n Staatsgreep in Duitsland en ’n burgeroorlog in Rusland — wat ons later behandel.

Koelies uit Indië saam met Amerikaners kom val ons hier aan in die Unie, maar na ’n lang gespook, gaan hulle hier weg. Alhoewel hulle deur Duitsland gewaarsku is om dit nie te doen nie, kom hulle tog per vloot met groot magte hierheen om ons aan te val. Die [Duitse] vloot keer hulle naby Durban voor, bombardeer hulle en jaag hulle terug Indië toe. Sommiges sien die Indiërs nie as ’n besonder groot gevaar nie, maar dis die Indiërs wat in beheer van veral die swart vakbonde is. In Indië ruk die bevolking handuit en Suid-Afrika met sy baie kos en minerale is vir die Indiërs ’n groot prys om in die hande te kry.

Hierdie tyd sal saamval met die uitbreek van die Derde Wêreldoorlog. Daar sal aanvanklik onrus en opstande in Oos-Europa wees. Die baie rook dui op verwarring en rewolusie. Die vuur wat aftrek na die suidweste beteken dat onluste in daardie rigting sal uitbrei. In die suidweste van Europa lê Hongarye, Roemenie, Joegië en Slowakye en Bulgarye. Nog verder suid is Griekeland. Die onluste sal dus moontlik ook na hierdie wêrelddeel uitbrei. In die Noorde van Europa lê die welvarende lande soos Noorweë, Finland, Swede en Denemarke. Die groot dam vol water (finansiële voorspoed of finansiële hulp) droog egter op en hulle sal nie meer in ’n posisie wees om hulp aan die arm lande te verleen nie. Dit dui ook op droogtes en moontlik sal haglike ekonomiese toestande en hongersnood (in Europa) die oorsaak van die opstande wees. Let op dat die Siener aan Boy Mussmann gesê het hy sien ’n dik muur (sensuur) en agter die muur brand die vuur hewig. Die waarheid sal van ons weerhou word.

Duitse ingryping in Suidelike Afrika

Geweld (rassekonflik) in Duitsland lei tot ’n staatsgreep. Die Siener het by geleentheid gesê God gaan Duitsland ná daardie groot oorlog (die Tweede Wêreldoorlog) tog weer ophef. Duitsland sal dan die sterkste mag in die Weste wees. Verwikkelinge in Duitsland sou na die val van die Berlynse muur vinnig verander en word daar met ongekende haas en spoed ’n militêre magsbasis opgebou. Oom Nicolaas sê dat die Duitsers ten volle gewapen word, maar in die geheim ondergronds, seker met geheime wapens.

Oom Nicolaas sê hierdie gebeure is niks anders as ’n wonderwerk nie. Dinge in Duitsland sal baie skielik verander wanneer ’n belangrike en sterk Duitse leier (Neo-Nazi) op die voorgrond gaan tree, en die Weermag oorneem. In ’n dramatiese aankondiging gaan hy dan ook bekend maak dat hy die Boere se saak goedgesind is. Daar oorkant in Europa gebeur die wonderwerk van die heropstanding van die Duitse leër, wat ’n draai In die geskiedenis bring. Ons kry ons wapens uit Suidwes en die vyande vlug uit ons land.

Hierdie staatsgreep in Duitsland sal die voorwaarde wees waarop die Duits-Boerestaatsgreep in die SuideIike halfrond en die totstandkoming van die nuwe Boererepubliek berus. Hierdie verwikkeling sal ook saamval met die begin van die ondergang van Brittanje en ’n burgeroorlog in Rusland en Oos-Europa (die gewese Sowjetunie).

Die Duitsers se aankoms in Luderitzbaai, die bombardement van Kaapstad en Duitse militêre hulp aan die Boere

In hierdie tyd sal die Duitse regering nie net die traktate erken wat die Rebelle en Duitsers in 1914 onderteken het nie, maar hulle kom ook om ons te help om die land skoon te maak. Die Duitsers kom vat Duitswes-Duitsoos.

Dan sal daar vyf Duitse oorlogskepe in Luderitz land as die gras weer vir die tweede maal groen word (enige tyd tussen September en Novemer), en oom Nicolaas sê hulle kom ons bewapen omdat ons nie gewapen sal wees nie (ons sal nie meer oor ’n eie weermag beskik nie): Sodra die (vyf Duitse) oorlogskepe land, sien ek die Engelse vlug weg uit Rhodesië en Kaapland. Die spoorlyn wat genls. Smuts en Botha laat bou het om Duitswes vir die Engelse te annekseer, gebruik die Here om vir ons algehele vryheid en onafhanklikheid te gee. (Onlangs was daar 'n berig in ’n koerant in Namibië oor vyf oorlogskepe wat deur Duitsland gebou word en in Luderitz gaan lê; en intussen is die hawe vergroot sodat dit gemaklik groot oorlogskepe kan huisves. Ook die spoorlyn is intussen herstel.)

Die Duitse briewe en die Staatsgreep

In Maart 1955 skryf mnr. Boy Mussmann in ’n brief aan die Volksblad oor wat die Siener aan hom gesê het aangaande ’n Staatsgreep soos volg:

As die Siener in hierdie geval reg voorspel het, dan moet ons nie verwag dat ons die republiek sal kry deur middel van die stembus nie, maar deur middel van 'n staatsgreep. Ek wens vergunning te kry om te sê watter voorspelling hiermee in verband staan. Hy sien die parlement in sessie. (En dan volg die visioen): 'Ons parlement sit daardie tijd’, sê die Siener: ’Dit het gereent en die gras word groen, en dan word dit wit en droog en net sodra die gras weer vir die tweede maal groen word, as die Duitsers in Duitswes land, dan kom daar drie blou briewe (Duitse briewe) in die parlement in. Die moframme (ministers en/of kabinetslede) staan met hul koppe bymekaar, maak planne en wette. As die eerste bloubrief kom, begin die moframme rondwoel. ’n Tweede bloubrief kom en die moframme begin rondspring en met die derde bloubrief dan spat hulle uitmekaar en vlug uit die Kaap. Ek sien die volksraadslede kom haastig huis toe, want ek sien hulle as wilde makoue.’

Omdat die Siener blou as die Duitsers se kleur gesien het, word die blou briewe verklaar as ’n sekere teken dat daar vroeër of later nog direkte inmenging van Duitse kant op die loop van sake in Suid-Afrika gaan wees. Dit sluit ook aan by die teenwoordigheid van Duitse oorlogskepe in Luderitz in daardie stadium. Die uiteinde sal oorlog wees. Die land sal geen regering meer hê nie en totale chaos en wanorde sal heers.

Die verklaring lui verder dat hierdie ingryping tot voordeel van die Boer sal wees. Maar vir die regering van die dag gaan dit ernstige probleme besorg, aangesien dit arrivering van die eerste blou brief beteken daar sal druk op die regering uitgeoefen word om aan sekere eise te voldoen. Die koms van die tweede blou brief toon dat daar nie aan die eise voldoen is nie en die regering word nou waarskynlik gedreig, want die ministers sal dan rondspring — hulle sal nie meer herwaarts of derwaarts weet nie. Die laaste blou brief dui op ’n moontlike ultimatum wat gestel word, en dan volg die staatsgreep, vandaar dat die regering ontbind en uit die Kaap uit wegvlug. Dan kom die Duitsers (waarskynlik met vliegtuie) vanuit SWA en bombardeer Kaapstad (waarskynlik die Parlement en die vermoede bestaan dat die Duitsers dit so sal stel in hul derde bloubrief — dit verklaar hoekom die Suid-Afrikaanse regering ontbind en uit die Kaap wegvlug).

Die sg vredebewakers (vermoedelik die Amerikaners) doen niks — hulle kyk net toe.

Die chaotiese toestande as die blou briewe in die parlement opdaag

Teen daardie tyd wat die drie blou briewe in die parlement opdaag, sal die Swartregering met ernstige probleme (finansiële probleme en die ineenstorting van die openbare sektor/staatsdiens) te kampe sit. Die ekonomie sal in duie stort (op daardie stadium sal dit ’n wêreldtendens wees). Oorlog, opstande en onluste van die buitewêreld sal hierna na Suid-Afrika oorwaai. Anargie sal die oorsaak wees van die swak ekonomie en gepaardgaande hongersnood.

Die Siener sien die Parlement sit en dat dit ’n lang sitting sal wees, toe het hy bygevoeg: Wanneer die eerste reëns sak het en die gras vry algemeen begin groen raak, kyk dan na die Parlement, want daar gaan die moeilikheid begin. Hy sien hoe die moframme met hulle koppe bymekaar sit, hulle praat en twis oor moeilikheid, stakings en geweld in die land.

In hierdie tyd sien die Siener ook in Johannesburg ’n baie groter staking as wat daar in 1922 was. Op die wyse kry ons nog ’n prentjie van die donker tyd wat met die groot staking in die land gaan intree. Dan sal daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die swartes en die koelies. Behalwe ook vir groot moeilikheid oorsee. In verband met die swartmoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hulle het nie eenstyd om hul venters toe te maak nie. Die gordyne waai na buite. A1 die treine sal staan, al die myne sal staan en al die motorkarre (geen petrol) sal staan (as gevolg van die groot staking). In Johannesburg is baie vuurmaakhout beskikbaar, maar op die gedekte tafel staan koue kos. Daar is nie elektrisiteit nie. Groot kragonderbreking.

Daar sal ’n groot geldskaarste wees en die Johannesburgse Effektebeurs sal in duie stort. Stakings is deel van die Amerikaanse plan om anargie in Suid-Afrika te veroorsaak. Hulle beplan juis dat dit al groter en wyer verspreid moet word en dan kan daar ’n situasie ontstaan waar die motors sonder brandstof teen die bulte bly staan en elektrisiteit nie beskikbaar is nie. Die Blanke se pensioenfondse sal ook in duie stort. Hierdie pensioenfondse is reeds wankelrig. Die swart regering het ook beplan om die fonds te plunder.

Vir die regering sal ’n verkiesing feitlik onafwendbaar wees. Die geldmag sal deur onsekerheid en angs byeen gedryf word. Hulle soek hulle veiligheid in Johannesburg. Daar kom wel tydelike verligting. ’n Bont militêre mag van alle kleur en nasies spits hulle op Suid-Afrika toe {’n Groot os met skilderplekke kyk hierheen). Dit sal saamval met geweldige rasseonluste in Europa, en veral Engeland gaan kwaai deurloop. Daardie verwikkelinge in Europa sal die aandag van Suid-Afrika afwend.

Die grootste Boere-Afrikaner byeekoms by Lichtenburg

Oom Nicolaas het die verdere verloop van die visioen self aan mnr. Mussmann verklaar: Die parlement gaan dus in wanorde uiteen. Dan bestaan daar nie (meer) 'n regering nie. As hulle (die ministers) hier kom, sit ons op perde en beweeg ons in die rigting van Lichtenburg. Dan sal ons by duisende en tienduisende noord van Lichtenburg van alle kante bymekaar kom. Dit sal die grootste byeenkoms van Afrikaners in ons volksgeskiedenis wees en dit sonder dat die volksleiers die volk daartoe sal roep. Daar kom ’n man met ’n bruin pak klere (’n opregte Afrikaner) en spreek ons toe. Ons nasie gaan weer vry word. Ek sien hulle trek vêr na die binneland waar hulle in groot massas saamdrom; ek sien party gaan na die weste waar hulle rusie maak; ’n rewolusie tussen hulle uitbreek  maar alles geskied sonder om bloed te stort. 'n Man met ’n wit baard bring hulle tot bedaring en stel hulle tevrede.  Soos op 16 Desember 1838, word besluite geneem wat die Boerevolk se lot finaal sal bepaal. ’n Bloedrivier-situasie ontstaan - ‘n nuwe verbond oftewel gelofte. In die aangesig van die vernietigende aanslag op die Afrikaner keer hy terug na God aan wie hy ’n Gelofte afgelê en nou bid hy dat sy son nie moet ondergaan nie.

Die Boere van Wes-Transvaal, Suid-Vrystaat en Oos-Kaap gaan terug na Prieska waar hulle Duitse wapentuie in ontvangs neem.

En daar (by Lichtenburg) draai ons terug en trek weer hieraf Prieska toe) net soos in 1914, maar hierdie keer op ons tyd. Oom Nicolaas het gesê hy sien die burgers trek op hul tyd en braai nie die vlees aan ’n spit soos gewoonlik op kommando nie. Hulle braai die ribbetjie op die kole en langs die ribbetjie lê nog vlees en braai (dit wys kos is volop). Daar onder langs die Grootrivier (naby Prieska) kom Westelike Transvaal, Suidelike Vrystaat en Oos-Kaapland by mekaar ...

Oor daardie reuse-saamtrek by Prieska het oom Nicolaas gesê: Ek kan mij perd opzaal en ek kan vir dae ry en ek zal nooit kan sê hoeveel Afrikaners kom daar bymekaar, want ek sien ek is op ’n hoge plek sodat ek ver en mooi kan sien en net so ver as wat mij oog kan reik, loop net vaal donkies (getroue Afrikaners). Die egte Afrikaners trek na SWA, goed gewapen; nie baie nie (Oom Nicolaas het gesê ’n Gideonsbende) om waarskynlik die wapens by Luderitz in ontvangs te neem en per spoor na Prieska te neem. Dan kom die Duitsers met die treinspoor intussen na Prieska met kanonne, gewere en ammunisie vir ons.

Die Boere sal gedurende die geelperskereën (wat twee weke lank, vanaf die middel tot die einde van Februarie duur) die Duitse wapens van die trein aflaai. Teen daardie tyd blyk dit dat die Engelse [dit lyk eerder na die Amerikaners?] versterkings na SWA gaan stuur. Maar dit sal nie veel help nie, want die verdediging van SWA (Namibië) sal staak en daardie Engelse sal uit SWA na Vereeniging vlug. Die Duitsers sal daardie Engelse [Amerikaners?] met hulle lugmag agtervolg. Terselfdertyd sal Afrikaanssprekende Suidwesters na Prieska vlug.  In SWA sal die aarde verwoes wees.

Ons moet goed besef die Duitse militêre hulp is nie nuwe oorlogtuig nie. Al die treine in die land — behalwe die trein tussen Prieska en Duitswes staan doodstil. Ek sien daar waar ons aan die Grootrivier kom is 'n paal ingeplant en aan die paal waai die Vierkleur.

Daar bou ons dan ’n nuwe verhoog. Daar kies ons ons eerste President. Daar waar die man met die bruin pak klere ons toespreek sien ek staan ’n klompie basterskape (Jingo’s). Die Boere organiseer dan in kommando’s. As ons wegtrek hardloop ’n klompie van hulle (Jingo’s) agter ons aan en word mofskape (kom reg en steun die Boere se saak). Die ander vlug na Vereeniging toe.( Daar is vandag baie van hierdie sogenaamde jingo’s wat stadigaan besef dat hulle verkeerd was, dat die Kommuniste tog uiteindelik gaan seëvier as ons nie daadwerklik iets daar aan doen nie.) Duitse magte trek ook saam met die Boerekommando’s op deur die land om dit weer in besit te neem.

Die burgeroorlog teen die Swartregering begin in alle erns

Daar (Prieska) draai ons om en by Kimberley sien ek rol ons die eerste blou ysterklippe in. (Die blou ysterklippe wat by Kimberley ingerol word, beteken dit sal die eerste plek wees wat deur die Boere onder die bomme gesteek word). Dis die begin van die groot moeilikheid. Die Boere ruk daarheen op en as hulle daar kom, val daar ’n hele paar groot ysterklippe (bomme). Die moeilikheid by Kimberley het nog skaars begin, of ek sien die Unie se Engelse, Jode en Jingo’s (met ander woorde al die Boere se vyande) vlug in die rigting van Vereeniging. Daar kom hulle almal bymekaar. Hierdie visioen impliseer dat die Boerevolk wel oor bomme en sulke wapens sal beskik wanneer die finale oorlog hier begin. Dit sal wapens wees wat deur Duitsland via die Prieskaspoorlyn verskaf sal word. Terwyl die Boere vanaf Kimberley optrek na Vereeniging toe, kom sluit daar regeringstroepe en Engelssprekendes by ons aan. Siener het verder gesê: Hulle vlug ook uit Duitswes (Namibië), Port-Elizabeth en Oos-Londen na Vereeniging. Uit Rhodesië sien ek vlug die Engelse [Amerikaners?]  tot by Mafikeng  en dan draai hul ook na Vereeniging. Die burgers van Noord-Transvaal en die Noord-Vrystaat (die wat van Lichtenburg weg is agter die Engelse aan) keer die Engelse dan daar vas.

By Vereeniging kom die vyand van die Boere almal bymekaar en na ons daar kom val daar ’n paar groot blou ysterklippe (bomme)  en dan vlug hulle na Durban.

Op die vraag waarom hierdie mense op die vlug slaan, gee oom Nicolaas die volgende interessante, maar vreemde antwoord: Dit sal wees oor die Gees van Verskrikking wat God in hul harte skep. Menslik gesproke is by hulle net sulke dapper mense as by ons, maar ons moet onthou: voor God is niemand dapper nie. Op die vraag waarom hulle juis na Vereeniging toe vlug antwoord die Siener: By Vereeniging moes ons die vernederende Vrede teken en moes ons ook ons vryheid prysgee. Dit nadat duisende lewens opgeoffer is en van ons land letterlik 'n woestyn gemaak is. Gaan lees Jesaja 14.

Mnr. Boy Mussmann beskryf dit so: Ons sit voor sy eenvoudige ou brakdakhuisie en hy (Oom Niklaas) sê vir my: 'Sien jy, tussen daardie garingbome — reg oos bars hul daar uit en vlug af na Durban en as hul by Durban in die skepe is, dan skiet hul nog terug op ons wat hul agtervolg, en as hul wegtrek, dan sien ek slaat my Bijbel oop en ek lees Exodus 14:13. Kyk, dit is Gods Woord en solank as die wêreld staan, sal in Afrika nooit weer ’n Engelsman of ander vyand wees om ons volk te benadeel nie.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1179 gaste aanlyn