WET OP HAATMISDADE EN HAATSPRAAK

Die ANC-regime is besig om ’n nuwe wet te skryf genaamd Die Voorkoming en Bestryding van Haatmisdade en Haatspraakwet waarin hulle bepaal wat alles haatmisdade is. Hierdie tendens is in die VSA reeds in volle gang en bring talle onskuldige mense daagliks in botsing met die gereg.
Jy moet baie wyer dink as jouself wat moontlik hierdeur beskerm kan word. Dink oor wat hierdie drakoniese wet aan jou en jou familie gaan doen wanneer elke jan rap en sy maat met ‘n swak selfbeeld ‘n saak teen julle gaan maak. Die geringste liggaamlike aanraking kan as seksuele teistering of aanranding beskou word, en die geringste woord kan jare van tronkstraf meebring. Dit is wat die onskuldige kant betref.
Dan, enigiemand wat jou werklik te na wil kom, moontlik lankal 'n wrewel teen jou koester, kan nou ’n saak teen jou aanhangig maak. Die persoon het nie veel rede of verwysings nodig nie. Jy as aangeklaagde word onmiddellik in die beskuldigde bank geplaas. Dan moet jy ‘n hele regsproses volg om jouself te verdedig. En dit, gaan baie geld kos! Ja, vir jou as aangeklaagde want die klaer het die wet aan sy kant en kom skotvry.


Wat word beskou as haatspraak?
Artikel 3. (1) bepaal 17 sake waaroor ‘n persoon nie kritiek mag lewer nie.
Indien wel, word dit as haatspraak beskou.
1) Ouderdom
2) Albinisme
3) Geboorte
4) Velkleur
5) Kultuur
6) Gestremdheid
7) Etniese of maatskaplike agtergrond
8) Geslag of geslagsidentifikasie 
9) HIV Status
10) Taal
11) Nasionaliteit, immigrasie- of vlugtelingstatus
12) Beroep of vakmanskap
13) Politieke oortuiging
14) Ras
15) Geloof
16) Seks
17) Seksuele oriëntasie

Bestudeer die bogenoemde punte en dink jouself hipoteties in waar moontlik jy in daardie bol mis mag trap!

Mag elke reggeaarde volksgenoot verstaan waarom hierdie wet geskryf word naamlik om die blanke in hierdie land te elimineer. Wees dus baie, maar baie versigtig wat jy in die toekoms teenoor ‘n ander ras kwytraak, hoe jy na hom kyk, of dalk aan hom raak. En bid dat die God van hemel en aarde ons binnekort uit hierdie moeras sal optel al verdien ons dit nie!