26 Desember 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Sonde, boosheid, onreg, diskriminasie, ontwrigting en verwarring is aan die orde van die dag.   Mense het nie meer inbors nie!   Die staat minag God se Wet en ontspoorde kerke verwater Bybelse riglyne vir die lewe.  Gevolglik worstel baie gelowiges soos ’n Habakkuk van ouds met God se weë en vra:   “Here, waarom doen U niks hieraan nie?”