NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die beloning vir harde werk is nie wat ‘n leier daarvoor ontvang nie, maar wat hy daardeur bereik.   Niemand behaal per toeval sukses nie.  Dis harde werk.  Die geheim van enige leier se sukses is dat hy doodgewone werk buitengewoon goed doen.  Hy beland nie in die seekatgreep van ydele, onversadigbare drange na sukses nie.   Wie hierin beland, is soos ‘n man wat met ‘n gorilla stoei en nie kan nie ophou as hy moeg word nie.   Die dierasie moet eerste moeg word!

DIE TORING VAN BABEL

Lees reeks by Aan Stille Waters - Langenhoven

Soos sagmoedige Neelsie destyds gesê het: in die goeie tyd kan ons sonder 'n glimlag klaarkom; laat ons hom dan nou in die swaar tyd soek, anders gaan ons van bedruktheid dood. Maar ook nou is ons swaarste swaar maar net die swaar van ons ondankbaarheid want ons sit nog met dik snye gebotterde brood en huil oor koek, het hy bygevoeg. Laat ons dan sny vir sny van die brood met sy kwinkslae wat net Langenhoven ons kan bied in hierdie reeks met dankbaarheid afglimlag ...

DIE TORING VAN BABEL

"Maar selfs Paul Sauer kan nie 'n horlosie so stel dat hy tegelyk voor-loop en agter-loop nie; en al sê die Sappe die verskil tussen die regterhand en die linkerhand is 'n bloot professorale teorie, dan nog kos dit my die verwarring van 'n droom om 'n oorlog aan albei kante deur te sien, al is dit in die belang van Suid-Afrika en veral van die boere..."

Terwyl ek van tyd praat, een tyd en die ander tyd, val dit my by dat ek reeds, ek onthou nie waar nie, opgemerk het dat 'n man meer hoogmoedig is op die liefhebbery, waar hy 'n knoeier is, as op sy ambag waarvan hy meester is.

Die verband lyk nie dadelik ooglopend nie, maar jy moet meneer Paul Sauer, die Volksraadslid, hoor spog oor sy bekwaamheid om horlosies reg te maak.

As iemand my 'n present wil gee (om 'n waarskynlike veronderstelling te maak) moet hy my nie 'n motorkar gee nie, die onderhoud sal my te duur uitkom, en ook nie 'n plaas nie, dié kom nog duurder uit, maar 'n olifant of anders 'n horlosie.

  Van albei het ek al 'n groot versameling (almal stilstaandes), maar 'n versamelaar raak mos nooit versadig nie. Ek het gister by menere Fletcher en Cartwright 'n groot yster-olifant gesien, twaalf by nege, teen 'n pond (Unie-pond) te kry, en ek het hom byna gekoop want hy is regtig gaaf. Maar ek dog dis nie reg dat ek 'n pond op 'n olifant uitgee vir skone weelde terwyl ander mense gebrek ly nie. Buitendien, ek twyfel of Vroutjie plek het in haar huis vir nog een. Want sonder speletjies, ek het al 'n aansienlike versameling.

Van horlosies het ek nog 'n groter versameling. Maar dié kollekteer ek nie, soos die olifante, net om te kollekteer nie, Hulle  kollekteer hulleself, soos een vir een gaan staan. Dan koop ek maar 'n nuwe, wat nog loop. Ek glo nie aan 'n horlosies laat regmaak, selfs deur 'n amateur nie. Daar bestaan nie so 'n ding soos 'n reggemaakte horlosie nie. Hy wou dan nie eens deug soos hy was nie; hoe sal hy nóu deug?

Verlede Donderdag het daar dan weer een gaan staan, en ek voeg hom by die ou kolleksie en ek koop vir my 'n nuwe. Toe die middag-kanon skiet, sit ek hom reg. Die volgende middag, Vrydag, was ek in die wandelgang van die Volksraad, besig om te luister na gesprekke oor die goudstandaard, om tog ook iets daarvan te probeer weet, toe gaan die kanon weer af. Ek haal die nuwe horlosie uit en merk dat die kanon tien minute voor is. Die kanon kan ek nie reguleer nie en ook nie die omwenteling van die aarde om sy as nie – ek moet my by die horlosie bepaal. Paul Sauer sien my na die horlosie kyk en my kop skud, en hy ruk die ding uit my hande uit. Sy oë vonkel toe hy die prooi in sy kloue het.

"Gee dit hier," sê hy, "ek is die man vir hom. Hoeveel het hy verkeerd geloop in die vier-en-twintig uur?"

"Tien minute," sê ek.

"Goed", sê hy, "Dit beteken dan dat hy in ses dae 'n uur verloor, en twaalf maal ses dae, dus in 72 dae, twaalf uur."

"Maar dan sal hy mos oor daardie tyd weer reg wees, Paul" merk ek op, my vernuf deur die goudbesprekings verskerp. "Dan onthou ek maar om ál om die 72e dag weer op hom te kyk, en dan het ek tog by tussenpose die suiwere tyd – suiwerder as wat hy ooit sal wees nadat jy daaraan gepeuter het."

Maar al my praat help niks; terwyl jy nog nie kon dink om te sê mes nie had Paul die agterdop af en sy knipmes oop.

Toe word ek weggeroep na die telefoon – ellendige ding, 'n telefoon, ek hou hom uit my huis weg, maar uit die parlementshuis kan ek hom nie weghou nie want al die ander lede wil hom daar hê om met hulle vrouens en so te gesels. Toe ek weer daar kom sê meneer Sauer die horlosie is nou sekuur-akkuraat gestel, hy sal in my leeftyd, al was ek baie jonger, geen sekonde wen of verloor nie. As 'n mens die graad van afwyking weet, is dit 'n saak van eenvoudige hoër matesis in die vierde dimensie om te bereken hoe ver jy moet gaan met die verstel.

"Nou toe, gee hom dan," sê ek, en die trane kom in my oë, want ek het al meer sulke soort versekerings gehoor.

"Nee, wag 'n bietjie, gestel hy is reg; wat dit betref kan jy hom teen die kronometers van die sterrewag wed. Maar ek moet eers die dop weer aanskroewe; hy wil nie bra vat nie." En hy tik hom 'n paar maal met die hefkant van sy mes en toe op die tafel, sodat daar 'n bediende kom om te vra of ons nog iets wil bestel, en toe teen die muur.

Terwyl hy nog timmer word ek weer na die telefoon geroep. (Ellendige ding, 'n telefoon.) Toe ek die tweede maal terugkom, was Paul weg om te gaan eet en hy had die horlosie aan 'n bediende gegee om aan my te oorhandig. Die dop was nog af – geen mens op aarde sal hom nou ooit weer opkry nie – maar met stukkies gompapier vasgeplak, nes 'n swaar gewonde met baie verbande.

Ek reken dat ek 'n regmatige eis het teen meneer Sauer. Maar al weet ek wat die horlosie kos, ek weet nie wat die prokureur sal kos nie. Miskien kan meneer Sauer die prokureur ook reguleer, en sonder om sy dop af te skroef.

As iemand vir my 'n horlosie wil gee – die wat nie liewer die olifant wil gee nie – moet dit maar nie 'n goue wees nie. Dan vreet die Opposisie my siel op om af te stap.

En dit laat my dink aan 'n snaakse droom wat ek vannag gehad het. Ek droom ons is terug in 1914 en die Opposisie is weer die Regering. En daar breek oorlog uit tussen Japan en China, en die Opposisie,dit wil sê die Regering, ek meen wat toe die Regering was maar nou die Opposisie is, want ek droom mos die Opposisie is die Regering – nou ja, 'n mens is altyd verward as jy droom, en baie mense as hulle wakker is ook – laat ons maar sê ek droom die S.A. Party bring 'n mosie voor die Parlement dat ons die oorlog moet deursien, en Duncan sê ons moet hom aan die Chinese kant gaan deursien.

Daarop maak Charlie Malan die dislojale aanmerking dat die liewe mense daar aan die oorkant van die huis eers moet ooreenkom aan watter kant ons moet gaan veg voor hulle ons kommandeer om die wapens op te neem.

Maar Smuts en Duncan vlieg gelyk op en hulle sê dis 'n skone haarklowery wat Charlie seker van die professore geleer het – aan watter kant ons sal gaan veg is 'n ondergeskikte bysakie; hulle en die wat agter hulle sit en die volk daarbuite, sal nie stof in hulle oë laat gooi om die hoofsaak te verduister nie. Die hoofsaak, en daaroor is die S.A.Party dit soos een man eens, is dat ons dit moet gaan deursien.

Toe ek sover gevorder was met my droom, skrik ek wakker, en ek dog, magtie, maar 'n mens kan darem ongerymde dinge droom. Maar gelukkig, ek het lesse by Freud geneem voor ons nog almal so besig was met die studie van die goudvraagstuk, en daaruit het ek geleer om drome te ontleed en te verklaar waar hulle vandaan kom (ook toevallige skoon drome, soos hierdie).  En nou kan ek uitleg gee van die droom.

Die Sappe wil hê ons moet van goud afstap, daaroor is hulle dit almal eens. Maar Smuts sê ons moet aan sterling koppel, en Duncan sê ons moet onafhanklik afstap; en albei sê hierdie verskilletjie tussen hulle is maar 'n niksbeduidende bysakie. Met ander woorde, die hoofsaak is dat ons uit die grootpad moet uitdraai, en die bysakie is dat die een sê ons moet regs uitdraai en die ander sê ons moet links uitdraai. My moeilikheid is dat ek in my eenvoudigheid nie kan begryp hoe ons tegelyk na weerskante toe kan draai nes Paul met my horlosie se dop nie. Maar selfs Paul kan nie 'n horlosie so stel dat hy tegelyk voor-loop en agter-loop nie; en al sê die Sappe die verskil tussen die regterhand en die linkerhand is 'n bloot professorale teorie, dan nog kos dit my die verwarring van 'n droom om 'n oorlog aan albei kante deur te sien, al is dit in die belang van Suid-Afrika en veral van die boere en van die stedelike bevolking en van die myn-maatskappye en van die arbeiders wat in hulle diens is, en van die banke en hulle klandisie, en van kopers en verkopers en invoerders en uitvoerders en skuldeisers en skuldenaars en produsente en verbruikers en die laaste een in die land. Daar word teenswoordig vir ons paaie aangewys wat nie net na weerskante toe afdraend is nie maar na weerskante toe uitdraai. As 'n mens na 'n politieke party soek om aan te behoort, kan jy nie 'n meer tegemoetkomende kry as die S.A.P nie.

Terwyl ons van die goudstandaard praat – 'n mens moenie 'n gegeede olifant in die bek kyk nie, maar was dit nodig vir "Die Burger" om so 'n lofgesang te sing oor my en dr Van der Horst se bekaamgeite net omdat ons gewillig was om as prysregters op te tree in verband met sy wedstryd? Ek sou dink ál daardie aanbevelings was vanselfsprekend. En meer nog, in my geval. Byvoorbeeld, die S.A. Akademie sou my kon gebruik om letterkundige pryse toe te ken. Ek sou maar net hoef te oordeel watter boeke die onleesbaarste is. En dit herinner my dat ek die ander dag my ou vriend prof DF Malherbe van Bloemfontein hier ontmoet het in geselskap van prof Smith (wat vir my kwaad is omdat hy onderkerk is al is ek nie bokerk nie). Ek noem DF Malherbe altyd nog "Klokgrassies" na sy lieflike werkie van jare gelede. Teenswoordig is hy ontevrede met die naam; hy wil liewer onthou word aan sy hoër werke van die later jare. Maar vir my is hulle te hoog. Wat ek eintlik wou vertel is dat hy kwaad is vir my omdat hy ou paaie is al is ek nie soeklig nie. Nou met ons gesels wou ek hom afkoel, want waarom sal ou vrinde dan in vyandskap lewe omdat ander mense dinge gesoek het om oor te twis?

Toe sê ek: "Klokgrassies, jong, my vriend, stel jou hart tog gerus – ek gaan nie met die nuwe liberale skool saam nie. Daar is net een uitleg van hulle wat vir my aanneemlik sou lyk as hulle my nie op so baie ander plekke wantrouig gemaak het nie."

"Watter uitleg," vra DF.

"Hulle uitleg van die verhaal van die Toring van Babel. Hulle sê dit moenie letterlik verstaan word nie maar allegories. Wat daardie mense wou oprig was nie 'n werklike toring van stoffelike bakstene nie, maar 'n geestelike gebou van hoë letterkunde wat tot aan die hemel sou reik. En toe is hulle spraak verwar sodat niemand hulle kon verstaan nie en hulle hulself ook nie, tot vandag toe."

Terwyl ons van verwarring praat – ek het nie geld om 'n prys uit te loof nie, maar hier is 'n probleempie (moenie die oplossing aan my stuur nie, ek sal genoeg te doen hê met "Die Burger" se prysvraag.)

'n Man koop 'n paar skoene vir 14 sjielings en hy betaal met 'n pondnoot. Die winkelier het nie kleingeld nie; hy vra die koper om 'n oomblikkie te wag en hy gaan na die bakker langsaan, en hy maak die noot klein vir 20 sjielings. Toe kom hy terug en hy keer die koper sy kleingeld uit. Toe dié weg is met die 6 sjielings en die paar skoene, kom die bakker ingehardloop en hy sê "dis 'n Engelse noot wat jy my gegee het, hy is maar 14 sjielings werd." Intussen het die winkelier ander kleingeld ontvang, en hy gee die bakker weer sy 20 sjielings en hy vat die noot terug. Toe neem hy die noot na die bank om klein te maak, en daar vind hy uit dat dit 'n valse noot is wat nie een sjieling werd is nie.

Die vraag is: hoeveel skade het die skoenverkoper met die transaksie gely? Reken dat die skoene hom 8/- kos; die res sou profyt wees.

(Die oplosser sal opmerk dat daar op drie plekke 'n verskil van 6 sjielings voorkom. Miskien is dit van gewig vir die oplossing, miskien nie...)

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 789 gaste aanlyn