KORSIES VAN PASTEI

(Die hele pastei by: Korsies van Pastei)

'N VRIENDELIKE VERSOEK

Prof Daan Swiegers se betrokkenheid by Noord-Transvaalse en Suid-Afrikaanse rugby het hom periodiek die skyf van menige kritikus se aanvalle gemaak. So het dit dikwels met keurders van sportsoorte gegaan.
Ná afloop van 'n westryd waarin Noord-Transvaal die middag op Loftus Versveld baie swak vertoon het, lui die telefoon in Daan se huis.
"Swiegers hier," antwoord Daan.
"Is dit professor Swiegers van die rugby?" vra die man aan die ander kant.
"Ja", sê Daan.
"Professor, wil nie jy Noord-Transvaal se rugby 'n vreeslik groot guns doen nie?"
"Meneer, ja natuurlik sal ek Noord-Transvaal se rugby enige guns wil bewys. Wat reken u is die guns ek die Bloues kan bewys?"
"Professor, voertsek uit Pretoria!"
En kaplaks smyt die 'adviseur' die foon neer.